Sökning: "jobbsenioritet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet jobbsenioritet.

 1. 1. Behålla personal. En kvalitativ fallstudie om hur ett stort svenskt företag arbetar för att minska ersonalomsättning bland tjänstemän.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Örskov Praetorius; Vincent Langhard; [2022-02-16]
  Nyckelord :Personalomsättning; jobbsenioritet; tjänstemän; behålla personal;

  Sammanfattning : Hög personalomsättning bland tjänstemän riskerar att påverka företag negativt i form av höga personalomkostnader som drabbar företag rent ekonomisk med långa utbildningstider, kompetens som dräneras från organisationen och en påverkad företagskultur. Teori och forskning visar att det är flera områden som företagen och dess ledning kan arbeta med för att minska personalomsättningen. LÄS MER

 2. 2. Vad får personal att stanna? : En studie om hur personalutbildning, arbetstillfredsställelse och lön påverkar jobbsenioritet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :John Leijonmarck; Magnus Lunnemo; [2015]
  Nyckelord :Jobbsenioritet; senioritet; personalutbildning; arbetstillfredsställelse; tillfredsställelse; lön; lönenivå; personalomsättning;

  Sammanfattning : De senaste århundradet har betydelsen av personalomsättning och dess effekter blivit allt mer väsentlig. Företag har gått från att se individer som tillgångar istället för att se dem som kostnader för verksamheten. LÄS MER