Sökning: "jobbskatteavdraget"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet jobbskatteavdraget.

 1. 1. Jobbskatteavdragets påverkan på unga i arbetsmarknaden - en difference-in-difference analys av införandet av reformen år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lovisa Lanryd; Martine Kromli; [2019-02-13]
  Nyckelord :difference-in-difference; treatment group; control group; labor market; in-work benefits; Earned Income Tax Credit; substitution-income effect; jobbskatteavdraget; parallel trends;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate whether or not the tax cut reform of year 2007 in Sweden had an impact on youths in the Swedish labor market. The study focuses on youths in the ages between 15-24 years and is using activity, employment and unemployment rates as variables of interest. LÄS MER

 2. 2. Konsten att utvärdera en politisk reform : En studie om jobbskatteavdraget

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Sebastian Lindman; Ludvig Johansson; [2015]
  Nyckelord :jobbskatteavdraget; EITC; difference-in-difference; regression; teoretisk analys; mikrosimuleringsmodell;

  Sammanfattning : För att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och öka sysselsättningen införde regeringen Reinfeld 2007 en arbetsmarknadsreform vid namn jobbskatteavdraget. Reformen innebar en skattereduktion på samtliga förvärvsinkomster vilket ökade de ekonomiska incitamenten att förvärvsarbeta. LÄS MER

 3. 3. Det svenska jobbskatteavdraget i ett internationellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Yeeling Ma; [2014]
  Nyckelord :jobbskatteavdrag; reservationslön; sysselsättningseffekter; komparativ analys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det svenska jobbskatteavdraget har sedan det först började diskuteras inför valet 2006 varit föremål för en intensiv debatt. Avdraget har byggts ut i fem steg och har inneburit att en heltidsarbetande med en genomsnittlig lön fått en skattesänkning på omkring 2000 kr i månaden. LÄS MER

 4. 4. Från Friedman till Schlingmann: Jobbskatteavdraget som diskurs, ideologi och strategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Patrik Andersson; [2014]
  Nyckelord :jobbskatteavdraget; skatt; skattepolitik; Moderaterna; nyliberalism; strategi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis attempts to explain the policy process of the tax deduction (jobbskatteavdraget) carried out by the Moderate party in 2007 and thereafter repeated in 2008, 2009, 2011 and 2014. This is done through analyzing three factors, the discourse, ideology and strategy. LÄS MER

 5. 5. Incitament till arbete : Har införandet av jobbskatteavdraget för äldre ändrat deras incitament att pensionera sig?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lindberg; [2012]
  Nyckelord :jobbskatteavdrag; pensionssystem; option value; incitament;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur det mer förmånliga jobbskatteavdraget för äldre personer över 65 år kan tänkas påverka incitament att arbeta. Denna del av jobbskatteavdraget infördes i syfte av att få fler äldre personer att förlänga sitt arbetsliv för att stärka finansieringen av välfärden, få fler som försörjer färre. LÄS MER