Sökning: "joel mogensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden joel mogensen.

  1. 1. Humankapitalets betydelse för riskkapitalister i investeringsprocessen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Joel Mogensen; David Jakobsson; [2019]
    Nyckelord :Riskkapitalist; humankapital; investeringsproces;

    Sammanfattning : Abstract     Title: The significance of Human Capital for venture capitalists in the investment process.    Subject: Candidate thesis, 15 hp.     Authors: Joel Mogensen and David Jacobsson.     Keywords: Venture capitalist, human capital and investment process. LÄS MER