Sökning: "joel pollnow janbell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden joel pollnow janbell.

  1. 1. EU-rättens nödbromsar för harmonisering av straffrätten. En uppsats om nödbromsarnas betydelse som undantagsregler i det straffrättsliga EU-samarbetets förändrade beslutsstruktur

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Joel Pollnow Janbell; [2012-04-20]
    Nyckelord :EU-rätt; Straffrätt;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det straffrättsliga EU-samarbetets beslutsstruktur post-Lissabon med fokus på EU:s harmoniseringskompetens enligt art 82 och 83 funktionsfördraget. Genom Lissabonfördraget upplöstes den tidigare trepelarstrukturen och det straffrättsliga samarbetet fogades samman med det allmänna EU-samarbetet. LÄS MER