Sökning: "jofrid karner smidt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden jofrid karner smidt.

 1. 1. ”Bra lyssnare, flexibel, rättvis, strukturerad och inkännande” : En intervjustudie om barnbibliotekariers syn på och utveckling av kompetens under arbetet med bokklubbar för barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophie Margér; Ellinor Spång; [2020]
  Nyckelord :Bokklubb; barnbibliotekarier; kompetens; litteraturförmedling; praktikgemenskap;

  Sammanfattning : he purpose of this bachelor’s thesis has been to gain a further understanding of children’s librarians development of and view of their competence and the way it is shown during their work with book clubs for children. The study is based on the following questions: how do children’s librarians define their competence during their work with book clubs for children? Which mediation roles do they express during their work with book clubs for children? How do they develop their competence during their work with book clubs for children? Semi-structured interviews with four children’s librarians were conducted. LÄS MER

 2. 2. ”Poesin har potential” : En fallstudie av Poesibazaren på Stadsbiblioteket i Stockholm.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lisa Gidlöf; [2019]
  Nyckelord :2000-talet; litteraturförmedling; folkbibliotek; kvalitet; poesi; Jofrid Karner Smidt.;

  Sammanfattning : The aim of this master´s thesis is to study how some Swedish public libraries work with mediating poetry. I did a field study at Poesibazaren, which has been active since 2010, located at Stadsbiblioteket in Stockholm. I also did a minor study about the work with mediating poetry at Stadsbiblioteket in Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Dalaprojektet 1956-1958 : Greta Renborgs bokpropaganda i bibliotekshistorisk belysning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Örjan Westberg; [2018]
  Nyckelord :History of Libraries; 1950s; Reading Promotion; Extension Work Libraries ; Dalarna Sweden ; bibliotekshistoria; 1950-tal; läsfrämjande verksamhet; uppsökande verksamhet bibliotek ; Dalarna;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to compile and analyze librarian Greta Renborg’s book propaganda in the Dalarna region of Sweden 1956–1958. The overall theoretical perspective is contextual, focusing on the concepts structure and actor. LÄS MER

 4. 4. ”Vad är det du vill ha egentligen?” : förmedlarroller och användarbilder i direkt litteraturförmedling på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Ekman; Beatrice Tyrenberg; [2016]
  Nyckelord :litteraturförmedling; folkbibliotek; förmedlarroll; yrkesidentitet; biblioteksanvändare; bokprat; användarbild; förmedlingsmetoder;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor's thesis has been to see in what way the relationship between the librarians' views on the users, and their views on the librarian acting as an intermediary, impacts on the choice of reading and on the way in which activities are designed in direct literature mediation toward adult public library users. The investigation has been based on four semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Talbokcirklar : Analys av bibliotekariers perspektiv på sitt litteraturfrämjande arbete för talbokslåntagare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Öhman; [2015]
  Nyckelord :bokcirkel; talböcker; talbokslåntagare; DAISY; läsfrämjande arbete; litteraturförmedling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what view librarians have on reading promotion with focus on their work with reading groups for people with print disabilities. The study is based on four semi-structured interviews with librarians. LÄS MER