Sökning: "johan ahlqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden johan ahlqvist.

 1. 1. Kravställning på Incidenthanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Petter Ahlqvist; Johan Vagiström; [2015]
  Nyckelord :Incident Management; Incident Management Systems; IT Frameworks; ITIL; COBIT; Incidenthantering; Incidenthanteringssystem; IT Ramverk; ITIL; COBIT;

  Sammanfattning : Användandet av IT relaterade tjänster har ökat kraftigt de senaste åren och visar inga tecken på att avstanna. Men i takt med att användningen ökar så ökar även riskerna, för vad händer egentligen när de IT-tjänster som så många företag och privatpersoner förlitar sig på plötsligt fallerar eller på annat sätt blir oåtkomliga? För att skydda sig mot sådana scenarier så blir det allt vanligare bland företag som driver IT-tjänster att använda sig incidenthantering, vars syfte är att genom fördefinierade processer återställa IT-tjänster till fungerande läge när en incident väl inträffar. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the Turbo-decoder Coprocessor on a TMS320C64x Digital Signal Processor

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Johan Ahlqvist; [2011]
  Nyckelord :Turbo decoding; Turbo-decoder Coprocessor; Digital Signal Processor; C64x;

  Sammanfattning : One technique that is used to reduce the errors brought upon signals, when transmitted over noisy channels, is error control coding. One type of such coding, which has a good performance, is turbo coding. In some of the TMS320C64xTM digital signal processors there is a built in coprocessor that performs turbo decoding. LÄS MER

 3. 3. IKEAs etablering i Ryssland ur ett nätverksperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anne-Marie Svensson; Johan Sandberg; Linn Ahlqvist; [2002]
  Nyckelord :marknadsetablering; nätverk; utvecklingsekonomier; Ryssland; matchning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera IKEAs etableringsprocess i Ryssland ur ett nätverks-perspektiv, för att undersöka hur IKEA har byggt upp/skapat sitt nätverk i Ryssland. Avsikten är främst att studien ska kunna vara till stöd för andra företag som planerar att etablera sig i Ryssland. LÄS MER