Sökning: "johan andré"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden johan andré.

 1. 1. Konflikthantering på fritidshem : En kvalitativ studie om konflikter, konflikthantering och förebyggande arbete kring konflikter på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ninwa Fayez; Dikizeko Abel André; [2019]
  Nyckelord :conflicts; leisure-time techers; conflict managment; causes; leisure-time; konflikter; fritidspedagoger; konflikthantering; orsaker; fritidshem;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain an insight into what the most common conflicts are between pupils in the leisure-time center according to leisure-time teachers, how the leisuretime teachers handle these and how the leisure-time teachers prevent conflicts. The previous research done in our study is based on previous thesis and research on conflicts and conflict management. LÄS MER

 2. 2. Färjornas betydelse : En undersökning om vilken betydelse färjetrafiken har för medelstora städer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :André Thorsell; Johan Sjöstrand; [2017]
  Nyckelord :Ferry; city; number of visitors; number of customers; passenger; Färja; stad; besöksantal; kundantal; passagerare;

  Sammanfattning : Att färdas med färja är ett populärt sätt att resa i Sverige, både som nöje och som ett färdmedel för att ta sig från en plats till en annan. Vilken anledning passageraren än har för sin resa med färja så behöver de flesta resa genom en stad för att ta sig till färjeterminalen. LÄS MER

 3. 3. Design och konstruktion av en snake-like robot

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Viktor Hallén; Johan Ivarsson; Joakim Jansson; Martin Johnsson; André Olsson; Max Reidal; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Using crowdsourcing as a production method in filmmaking – a case study

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Johan Lundh Heinstedt; [2017]
  Nyckelord :Filmmaking; Participatory culture; Crowdsourcing; New media technologies; Social media; Online communities.;

  Sammanfattning : As our consumption behaviours of media and entertainment change in the age of new media technologies, the means of production change with them. Filmmaking usually follows a set procedure (often with clear hierarchy and specialised roles in the crew) and the flow of the narration has traditionally followed a one-way direction, from the producing part (the producer/director) to the receiving part (the audience). LÄS MER

 5. 5. Det är kulturen - man får göra det

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johan Nicander; [2017]
  Nyckelord :Den Andre; Interkulturalitet; Kultur; Migration; Socialkonstruktivism; Återvändandeprocessen; Social Sciences;

  Sammanfattning : En målsättning för Migrationsverket är att, i efterspelet av de stora flyktingströmmarna 2015 som nådde Sverige, att möjliggöra ett värdigt återvändande. Myndigheten har introducerat ett flertal nya återvändandesambandsmän och anställt ett flertal nya medarbetare vars huvudarbete är att möjliggöra och kvalitetssäkra återvändandeprocessen för de involverade parterna. LÄS MER