Sökning: "johan dergård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden johan dergård.

 1. 1. Performance measuring in nursing homes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Wikner; Filip Danielsson; Woosang Kwon; [2021]
  Nyckelord :Performance measurement; non-financial performance measures; performance evaluation; performance within nursing homes; governing Swedish nursing homes.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Performance measuring in nursing homes Seminar date: 2021-01-15 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS‐ cr) Authors: Filip Danielsson, Woosang Kwon, Christoffer Wikner Advisor/s: Johan Dergård Keywords: Performance measurement, non-financial performance measures, performance evaluation, performance within nursing homes, governing Swedish nursing homes. Purpose: The purpose of this study was to explore if working with performance measurement improves the experienced quality of well-being as reported by the residents of nursing homes in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jimmy Carlsson; Isabella Sköld; Frida Källmark; [2020]
  Nyckelord :Accounting choice; IFRS; K3; Decision motives; International activity; Redovisningsval; Beslutsmotiv; Internationell aktivitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS Seminariedatum: 3 juni 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Jimmy Carlsson, Frida Källmark och Isabella Sköld Handledare: Johan Dergård Nyckelord: Redovisningsval, IFRS, K3, Beslutsmotiv, Internationell aktivitet Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och analysera vilka motiv som ligger bakom valet av redovisningsregelverket K3 istället för IFRS (K4) hos stora, internationellt aktiva svenska företag. LÄS MER

 3. 3. Clash of Cultures - Why Organizational Schizophrenia is Bad for Performance

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Lundin; Valdemar Olin; [2018]
  Nyckelord :Management control; Professional service firms; Clash of Cultures; Motivational theory; Social psychology theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Seminar date: 30th of May 2018 Course: BUSN79 Business Administration; Degree Project in Accounting and Finance Authors: Oskar Lundin & Valdemar Olin Supervisor: Johan Dergård Keywords: Management control, Professional service firms, Clash of Cultures, Motivational theory, Social psychology theory Purpose: The purpose of this study is to contribute to the knowledge of why the performance of professional service firms decreases when facing high levels of bureaucracy and identify the major aspects of importance for this change in performance. Methodology: To answer the research question the study has a qualitative research approach, starting with a theoretical review, followed by a multiple-case study of professional service firms. LÄS MER

 4. 4. ”Svenska direktörers ersättning följer inte deras prestation”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Forsberg; Gustav Hall; Adam Janson; [2014]
  Nyckelord :Agentteori; Managerialism; Kronism; Direktörsersättning; Horisont-problemet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: ”Svenska direktörers ersättning följer inte deras prestation” Seminariedatum: 2014-06-05 Ämne/kurs: FEKH 89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP. Författare: Hampus Forsberg, Gustav Hall och Adam Janson Handledare: Johan Dergård Nyckelord: Agentteori, Managerialism, Kronism, direktörsersättning, horisont-problemet Syfte: Vårt syfte är att undersöka om ersättningen till verkställande direktörer är korrelerad med bolagens ekonomiska prestation under åren 2007 – 2012. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning - kanon eller kalkon? En studie av fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Lindgren; Daniel Lindström; [2012]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; fondbolag; analytiker; UN PRI; etisk fond; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Hållbarhetsredovisning – kanon eller kalkon? En studie av fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningar Seminariedatum: 31 maj 2012 Ämne/kurs: Magisteruppsats, Företagsekonomi - redovisning, 30 HP Författare: Sofie Lindgren och Daniel Lindström Handledare: Johan Dergård och Niklas Sandell Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, fondbolag, analytiker, UN PRI, etisk fond Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i sådana fall på vilket sätt fondanalytiker använder sig av företagens hållbarhetsredovisning i sina företagsanalyser. Bisyftet är att undersöka hur användningen av hållbarhetsredovisningen i företagsanalyser skiljer sig åt hos fondanalytiker som arbetar med etiska fonder respektive de som arbetar med andra fonder. LÄS MER