Sökning: "johan kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden johan kraft.

 1. 1. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Valentina Hasani; Johan Jarnvik; [2020]
  Nyckelord :Revenue recognition; RFR 2; IFRS 15; K3; limited company financial ratios; dividend; dividend opportunities; stakeholder model; Intäktsredovisning; RFR 2; IFRS 15; K3; aktiebolagens nyckeltal; utdelning; utdelningsmöjligheter; intressentmodellen;

  Sammanfattning : Intäktsredovisning har länge varit ett omdebatterat problemområde inom redovisning. Under 1990- och 2000-talet utspelades redovisningsskandaler inom intäktsredovisning vilket startade utvecklingen av en ny internationell intäktsstandard. LÄS MER

 2. 2. Återskapa mänskligt beteende med artificiell intelligens i 2D top-down wave shooter spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johannes Bjärehall; Johan Hallberg; [2020]
  Nyckelord :AI; Mänskligt AI; Neurala nätverk; Beteendeträd; LSTM; ML-Agents;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker mänskligt beteende hos beteendeträd och LSTM nätverk. Ett spel skapades som testades av personer i en undersökning där deltagarna fick spela tillsammans med vardera agent i slumpmässig ordning för att bedöma agenternas beteende. LÄS MER

 3. 3. Korrelation mellan styrka i knäböj och prestation i enbenslängdhopp

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johan Karlsson; [2020]
  Nyckelord :5RM; back squat; single leg jump.; 5 RM knäböj; enbenshopp; horisontella hopp;

  Sammanfattning : Förmågan att generera kraft kan korrelera med individens prestationsförmåga i idrotter, sprint- och hoppträning kan gynna prestationsförmågan inom vissa idrotter. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det fanns korrelation mellan prestation i 5RM knäböj med skivstång och enbenslängdhopp. LÄS MER

 4. 4. Laddning av framtiden : Hinder och drivkrafter för adoptionen av elbilar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Johan Lövgren; Måns Ulmgren; [2020]
  Nyckelord :Electric cars; Sustainable development; Passenger cars; Electrifying the passenger car fleet; Elbilar; Hållbar utveckling; personbilar; Elektrifiering av personbilsflottan;

  Sammanfattning : Personbilsflottan står för en stor andel av de globala CO2-utsläppen och genom vidare implementering av alternativa drivmedel kan transportsektorn i framtiden bli mer hållbar. Tekniken kring elbilar vad gäller bland annat batteriets kapacitet och bilens prestanda har under de senaste decenniet gjort stora framsteg där elbilen idag är direkt konkurrerande med en bil driven på fossila bränslen i många avseenden. LÄS MER

 5. 5. Historiska talsystem i matematikböcker : En läromedelsanalys av utmaningar och möjligheter med uppgifter om historiska talsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Läroböcker; Uppgifter; Utmaningar; Förmågor; Matematik; Talsystem;

  Sammanfattning : Historiska talsystem är sedan den nya läroplanen trädde i kraft 2011 en del av kursplanen i matematik. Det betyder i sin tur att läromedel som har för avsikt att spegla kursplanen i matematik säkerligen kommer ha uppgifter relaterade till exempelvis det babyloniska talsystemet eller det egyptiska talsystemet för att nämna ett par. LÄS MER