Sökning: "johan kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden johan kraft.

 1. 1. Historiska talsystem i matematikböcker : En läromedelsanalys av utmaningar och möjligheter med uppgifter om historiska talsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Läroböcker; Uppgifter; Utmaningar; Förmågor; Matematik; Talsystem;

  Sammanfattning : Historiska talsystem är sedan den nya läroplanen trädde i kraft 2011 en del av kursplanen i matematik. Det betyder i sin tur att läromedel som har för avsikt att spegla kursplanen i matematik säkerligen kommer ha uppgifter relaterade till exempelvis det babyloniska talsystemet eller det egyptiska talsystemet för att nämna ett par. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering & konceptstudie av bakre underkörningsskydd för Scanialastbilar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Johan Ferm; Tom Glansholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :   Målet med denna rapport är att ta fram ett bakre underkörningsskydd för Scanias lastbilar som klarar nya lagkrav på belastning vid kollision med andra fordon bakifrån. Lagkraven innebär att underkörningsskyddet bak på lastbilen maximalt ska klara dubbla belastningen jämfört med dagens lastkrav. Lagkraven träder i kraft år 2021. LÄS MER

 3. 3. Legitimacy : Sources in the high-risk industries

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elisabeth Haraldsson; Johan Sandgren; [2018]
  Nyckelord :statutory audit; auditor; auditing; accountant; high-risk industries; restaurant; stakeholders; legitimacy; lagstadgad revision; revisor; revision; bokförare; högriskindustrin; restaurang; intressenter; legitimitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 lämnade Riksrevisionen en rapport gällande avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag i Sverige, vilket trädde i kraft under 2010. Riksrevisionen förklarade i denna rapport att lagändringen skapade obalans i Sveriges ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Reglering av värdepappersmarknaden och lagarna som aldrig kommer i kapp - [Uppsats om insiderlagstiftningen och anmälningsplikten vid värdepappersförvärv och hur dessa påverkas av det moderna samhället]

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Insiderhandel; Lagen om anmälningsplikt; Insiderlagstiftning; Handelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Information sprids och delas på bara några få sekunder i dagens moderna digitala samhälle. Detta påverkar även finansmarknaden som måste anpassa sig till det nya snabbrörliga samhället. Dagens digitala samhälle har skapat ett behov av regleringar av finansmarknaden och dessa lagar. LÄS MER

 5. 5. Konvertering av Kraftringens geotermianläggning : Undersökning av alternativ till köldmediet R134a

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Alvarsson; Victor Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Refrigerant; R134a; R152a; R450A; Convertion; Heat pump; Geothermal Plant; Köldmedium; R134a; R152a; R450A; Konvertering; Värmepump; Geotermianläggning;

  Sammanfattning : I Kraftringens geotermianläggning cirkulerar köldmediet R134a som är en fluorerande växthusgas med relativt hög GWP (Global Warming Potential). När den nya F-gasförordningen trädde i kraft 2015 resulterade det i att priserna ökade markant på de köldmedierna med hög GWP. LÄS MER