Sökning: "johan lundmark"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden johan lundmark.

 1. 1. Genotyping ethylene production genes Md-ACS1 and Md-ACO1 for markerassisted selection in apple

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Johan Lundmark; [2019]
  Nyckelord :malus domestica; ripening; fruit firmness; shelf-life; storage; nordic; Baltic;

  Sammanfattning : Texture, firmness and storability are among the most important traits for fruit quality in apple. Consumers are increasingly demanding apples with a “crispy texture”, and the market is offering a premium for a longer shelf life, which has as a result generated an increased interest from plant breeders to meet these demands. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av digitala terrängmodeller framtagna med flygburen laserskanning och UAS-fotogrammetri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Johan Lundmark; Lukas Grönlund Häggström; [2018]
  Nyckelord :Airborne Laser Scanning ALS ; Digital Terrain Model DTM ; Unmanned Aircraft System UAS ; Unmanned Aircraft Vehicle UAV ; Digital terrängmodell DTM ; Flygburen laserskanning FLS ; Unmanned Aircraft System UAS ; Unmanned Aircraft Vehicle UAV ;

  Sammanfattning : Over the last years there has been a rapid development in the UAS-technology (Unmanned Aircraft Systems) and today there are several UAS systems on the market. The fast development has led to differences in both price and capability of taking high-quality images between the systems. LÄS MER

 3. 3. Differential privacy and machine learning: Calculating sensitivity with generated data sets

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Magnus Lundmark; Carl-Johan Dahlman; [2017]
  Nyckelord :Differential Privacy; Machine Learning; Privacy; Differentiell integritet; Sekretess; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Privacy has never been more important to maintain in today’s information society. Companies and organizations collect large amounts of data about their users. This information is considered to be valuable due to its statistical usage that provide insight into certain areas such as medicine, economics, or behavioural patterns among individuals. LÄS MER

 4. 4. Naturliga bilder? : Visuella representationer av genus i biologins läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Lundmark; [2017]
  Nyckelord :genus; läromedel; högstadiet; undervisning; biologi; naturvetenskap; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Naturvetenskaplig vetenskap har en särställning bland vetenskaperna och detta även inom skolans undervisning. Fakta men också normer som presenteras i naturvetenskapliga sammanhang tenderar att respekteras i högre grad än samhällsvetenskaper . LÄS MER

 5. 5. Retorik i pedagogiska filmklipp : Att skapa pedagogiska filmklipp på klassisk retorisk grund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Lundmark; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER