Sökning: "johan nordlund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden johan nordlund.

 1. 1. Sista avrättningen i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anders Hallerhed; [2016]
  Nyckelord :Dödsstraff; Löderupsdramat; Löderupsmördaren; 1900; Lars Nilsson.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Klockan fem på morgonen den 23 augusti år 1900 avrättades den dödsdömde fången Lars Nilsson på länsfängelset i Malmö genom halshuggning. Det var sista gången i Skåne och tredje sista gången i Sverige som staten ansåg sig ha rätten att verkställa det ultimata kroppsstraffet: att en dömd mördare fick plikta med sitt liv. LÄS MER

 2. 2. Koden i ljuset av lagen : DRM, upphovsrätt och det digitala samhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Nordlund; [2014]
  Nyckelord :DRM; Digital rights management; Tekniska skyddsåtgärder; TPM; code is law; IT-rätt; digital rätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En utvärdering av Audiolet för portandet avett röst-drivet program till webben

  Kandidat-uppsats, ; KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Johan Fogelström; Max Nordlund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We where asked to write a webapplication, with similar functionality as an existing desktop application. The application can today record sounds from a person, mix it together at the optimal place with another, similar sound and play back the result. LÄS MER

 4. 4. Beräkning av optimal batchstorlek på gavelspikningslinjer hos Vida Packaging i Hestra

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Johan Nordlund; [2008]
  Nyckelord :batchstorlek; gavelspikningslinje; produktionsplanering;

  Sammanfattning : This final thesis aim to create a support that can decrease the uncertainty when planning the cable drum flanges lines that produces cable drums in the interval 100 to 320cm in diameter at Vida Packaging in Hestra. The purpose attains through finding an optimal batch size that minimizes the total storage cost and order prime cost, without degenerate delivery capacity to the customer. LÄS MER

 5. 5. Praktisk tillämpning av internprissättning till standardkostnad

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Nordlund; Johan Pettersson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under de senaste hundra åren har internprissättning blivit allt viktigare i och med att företagens organisationsstruktur blivit alltmer decentraliserad. Internprissättningsteorin har dock identifierat vissa problem med suboptimeringar som ännu söker sin lösning, det saknas alltså ännu en optimal internprissättningsmodell. LÄS MER