Sökning: "johan rising"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden johan rising.

 1. 1. Empirical Study of the Impact of Green Certification on the Rental Income : Do Green Certifications Add Value to Office Buildings?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Köhler; Johan Rydholm; [2021]
  Nyckelord :Green Buildings; Sustainability; Green Certifications; Office Buildings; Rent Premium; Hedonic Price model; Rent Impact; Gröna Byggnader; Hållbarhet; Miljöcertifieringar; Kontorsbyggnader; hyrespremium; Hedonisk prismodell; hyrespåverkan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether or not green certificates have an impact on income-generating commercial buildings' rent compared to similar non-certified commercial buildings. In addition, evaluate if there exists a variation in the rent premium between the different certifications and if the rental premium increases with the distance from city center. LÄS MER

 2. 2. Demokratisk tillbakagång - en kvantitativ studie om den politiska kulturens påverkan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leia Onsmark; Johan Fredrik Schäfer; [2021]
  Nyckelord :Democratic backsliding; Avdemokratisering; Politisk kultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : The essay examines the cause and effects of political culture, a political family consisting of socioeconomic factors, that may aim to challenge the state of democracy. The aim of the study is to understand and examine the rising trend of democractic backsliding in which contributing factors from the theories of political culture may have led to today's global fall of democracy. LÄS MER

 3. 3. Vattnet stiger : ett gestaltningsförslag med fokus på att öka de biologiska värdena vid Tullkammarkajen i Halmstad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Henriksson; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; klimatanpassning; översvämning; stigande havsnivå; biologiska värden; tillgängligöra vatten; Tullkammarkajen; Halmstad; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar. Stigande havsnivåer, torrperioder och kraftiga skyfall, alla är de effekter av hur klimaten förändras. De här utmaningarna tillsammans med utmaningen om hur en hållbar stad byggs, en stad där vatten, natur och bebyggelse samspelar är bakgrunden till det här examensarbetet. LÄS MER

 4. 4. Promoting lateral bud growth in sweet potato (Ipomoea batatas) : comparing the foliar application of synthetic phytohormone and coconut water

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Valeur; [2020]
  Nyckelord :sweet potato; Ipomea batatas; apical dominance; phytohormones; coconut water; foliar application; biostimulant; vegetative propagation;

  Sammanfattning : Sweet potato (Ipomea batatas) is an important crop grown worldwide with a rising interest in production in Europe and Sweden. Swedish producers are looking for ways to grow the crop but are facing problems because of low-quality slips from import which leads to a non-profitable production. LÄS MER

 5. 5. Adaptation of Shipment Consolidation and Distribution Network Design to Omni-channel Retailing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Johan Deniz; Martin Månsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Adaptation of shipment consolidation and distribution network design to omni-channel retailing Authors: Johan Deniz, Martin Månsson Supervisor: Joakim Kembro, Department of Industrial Management and Logistics, Faculty of Engineering, Lund University Problem description: Global retailers tend to have complex distribution networks. A part of the complexity stems from trade-offs in deciding which distribution mode to choose when transporting goods from the suppliers to the customers. LÄS MER