Sökning: "johan th"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden johan th.

 1. 1. Erik de Magog och Johan av fotfolket : Haute couture och religiös propaganda i stål och sten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Nils Ahlsén; [2018]
  Nyckelord :Armour; religion; renaissance; Crossed leg effigys; gothicism; all’antica; Greenwich armour; religious war; symbolism.; Rustningar; religion; renässans; gravtumbor; effigier; götisism; Vasa; Erik XIV; Johan III;

  Sammanfattning : This study examines four suits of armour that belonged to two Swedish kings, one protestant and one catholic, during the renaissance. The study tries to determine if it is possible to extract the religious identity of these kings based upon the decorations or other connotations of the suits of armour. LÄS MER

 2. 2. Personlitterära sällskap, varför? : Medverkar ni på bokmässan??? Men författaren är ju död!

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Eva Nyström; [2016]
  Nyckelord :Literary societies; Associations; Collective memory; Sociology in literature; Phenomenological sociology; litterära sällskap; folkrörelser; litteratursociologi; litteratur och samhälle; personkult;

  Sammanfattning : The object of this master´s thesis is to investigate how the Swedish person literary society movement acts. The Swedish history contains the well-known popular movements with their 19:th century roots. Today, some of them have turned into factors of power. LÄS MER

 3. 3. Ett MTO-perspektiv på rökdykning : Arbetsuppgiften, tillbud och olyckor

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Johan Nordström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to describe the current work situation for BA-operatives (firefighters) within Swedish rescue services, to examine the causes for occupational injuries and near accidents among BA-operatives and also examine in which type of environments occupational injuries and near accidents have occurred.All occupational injuries and near accidents that was reported to the Swedish Work Environment Authority during 1st January 2002- to 17th July 2014 have been analyzed. LÄS MER

 4. 4. Neural Correlates of Pleasure : A Review of the Neuroscientific Literature of Pleasure

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Johan Svensson; [2014]
  Nyckelord :pleasure; reward; hedonic hot spot; nucleus accumbens; ventral pallidum; orbitofrontal cortex;

  Sammanfattning : Pleasure is part of hedonic well-being, with roots back to Epicurus 2000 years ago. With the new evolving neuroscientific methods of the late 20th and beginning of the 21st century, we are now able to study the biological components of pleasure. LÄS MER

 5. 5. Aktiv fondförvaltning inom Premiepensionssystemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Hampus Rosengren; Johan Svensson; [2014]
  Nyckelord :Return; risk-adjusted returns; management fees; actively managed funds; passively managed funds; benchmark index; Premiepensionssystemet and Pensionsmyndigheten.; Avkastning; riskjusterad avkastning; förvaltningsavgifter; aktivt förvaltade fonder; passivt förvaltade fonder; jämförelseindex; Premiepensionssystemet; Pensionsmyndigheten.;

  Sammanfattning : Valet mellan aktiv respektive passiv fondförvaltning har sedan länge varit en omdiskuterad fråga inom privata fondsparandet. På senare tid har frågan kommit att återaktualiserat efter att de aktivt förvaltade storfonderna Allemansfond komplett och Kapitalinvest anklagats för vilseledande marknadsföring, då de inte har generat en högre avkastning än den generella marknaden. LÄS MER