Sökning: "johan wendesten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden johan wendesten.

  1. 1. Dinosaurien. En animerad kortfilm om mobbning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

    Författare :Johan Wendesten; [2012-02-13]
    Nyckelord :Short film; Bullying; Alienation; Animation; Dinosaur;

    Sammanfattning : Although I myself haven’t been bullied per say during my school years. I’ve sure been teased and occasionally felt left out. On the other hand – who hasn’t? And that as well is my point. LÄS MER