Sökning: "johan"

Visar resultat 1 - 5 av 7562 uppsatser innehållade ordet johan.

 1. 1. ”Huvudsaken är väl att man är en bra människa” : En kvalitativ textanalys av innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet i skönlitteratur för årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Minolf; Fanny Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :pedagogik; didaktiskt innehåll; lågstadiet; högläsning; skönlitteratur; kvalitativ textanalys; sex- och samlevnadsundervisning; könsmönster; könsidentitet; sexualitet; heteronormen; normativ; normavvikande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra vilket innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet som finns i skönlitteratur för årskurs 1–3, för att lågstadielärare potentiellt ska kunna använda böckerna i ett högläsningssyfte i sin sex- och samlevnadsundervisning. Studiens teoretiska utgångspunkter är den didaktiska frågan vad, heteronormen, könsmönster, könsidentitet och sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Tunnelbanan och förorten : En studie om tunnelbanans påverkan på Stockholms nordvästra förorter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johan Persson; [2021]
  Nyckelord :Tunnelbana; Tidsrymd; Regionala stadskärnor; Barkarbystaden; New Urbanism;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om besluten som ligger till grund för expansionen av tunnelbanan i nordvästra Stockholm och dess påverkan på skapandet av en ny stadsdel utanför Stockholms innerstad. Frågeställningarna är grundade på frågor kring varför tunnelbanan förlängs mellan Akalla och Barkarby? Hur blir resan mellan Barkarby Station och Akalla blir mer tidseffektiv sett till dagens kollektiva transportmedel? Hur påverkar tunnelbanans expansion konstruerandet av en stadsdel i New urbanism? För att besvara frågeställningarna och syftet har en kvalitativ textanalys genomförts med en induktiv metod. LÄS MER

 3. 3. Understanding Rt using two-particle correlations by simulating proton-proton collisions in a Monte-Carlo model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Johan Leygonie; [2021]
  Nyckelord :QGP; Quark-Gluon-Plasma; Rt; Particle Physics; Proton-proton Collisions; Pythia; Monte-Carlo Model; Bachelor s Thesis; Heavy-ion Collisions; ALICE; CERN; Relative Transverse Activity; Jets; Two-Particles Correlations; Quantum Physics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The observable Rt is investigated in the Monte Carlo Model Pythia in order to better understand results from experimental data obtained in the ALICE detector at CERN. The purpose is to reproduce the experiment in a simulation and use the features proposed by Pythia to dig into the unexpected outcomes. LÄS MER

 4. 4. Kung söker fru : En mentalitetshistorisk studie av en dagbok från 1620.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lucas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Mentalitetshistoria; dagbok; Johan Hand; Gustav II Adolf; Maria Eleonora.;

  Sammanfattning : The main source material in this essay is a diary written by the Swedish nobleman Johan Hand in the year of 1620. Johan Hand had the opportunity to accompany the Swedish king Gustavus Adolphus on a secret journey to Germany. LÄS MER

 5. 5. Det är logiskt att anpassa sig till logiken : En experimentell studie om hur nutida plattformars logik påverkar trovärdigheten hos SVT.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Munthe-Kaas; Tova Sundberg; [2021]
  Nyckelord :credibility; logic; platform; public service; SVT; trovärdighet; logik; plattform; public service; SVT;

  Sammanfattning : Det spelar ingen roll hur perfekt ett nyhetsmedie är i teorin om det inte konsumeras eller litas på av samhällets medborgare (Strömbäck et al., 2020). Tillit och trovärdighet gentemot medier, såväl kommersiella- som public service-drivna, är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. LÄS MER