Sökning: "johan"

Visar resultat 1 - 5 av 7360 uppsatser innehållade ordet johan.

 1. 1. A design study on the migration of an on-premise software application to the cloud

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nima Farahbakhsh-Fard; Johan Ringström; Pierre Leveau; [2019-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research paper aims to highlight two things; the difference in development time when migrating an on-premise application to the cloud with two different migration strategies and the performance of the application after migration with the two strategies. This design study features an experience report where the two migration strategies are evaluated in the aspect of development time. LÄS MER

 2. 2. Accelerating geospatial database services with Graphical Processing Units

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Andreas Fransson; Johan Johansson; [2019-11-12]
  Nyckelord :Accelerated database; SPA RK database; Windows SQL Server; Geospatial Data; Emergency Systems;

  Sammanfattning : With the growing need of instant oralmost instant processing and retrieval when working on largedata-sets we ask ourselves the following question “What impactwould switching from a conventional CPU database to a GPUaccelerated database have on emergency systems using largegeospatial data-sets”. [Methodology] We chose to use DesignScience and more specifically the method called optimization. LÄS MER

 3. 3. En studie- En jämförelse av företag i telekombranschen i deras upprättande av affärsmodell som är en del av den lagstadgade hållbarhetsredovisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Vilhelmsson; [2019-10-23]
  Nyckelord :EU-direktiv; hållbarhet; affärsmodell; telekom; intressenter; IR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Accessibility to social utilities within urban green space. A method-developing thesis.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Wedberg; [2019-10-08]
  Nyckelord :accessibility; urban green space; sociotope; social utility; cultural ecosystem services; outdoor recreation; GIS; noise pollution; mobility; proximity; public health;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop a methodological framework for analyzing the accessibility to potential social utility environments within urban green spaces from a broad population spectrum within a weekday context. The thesis departs with a scientific literature review, which investigates what types of social utilities urban green spaces potentially can provide to an urban population and what kind of attributes that are important for each utility. LÄS MER

 5. 5. Fokus på fokus - en instuderingsresa med Bach i centrum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Karl-Johan Gollnik; [2019-10-02]
  Nyckelord :Fokusering; instudering; nervositet; närvaro;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks möjligheten att förbättra fokuseringen och genom detta bli en skickligare musiker på sitt instrument. Genom intervjuer med konsertmusiker och instrumentallärare undersöks hur de jobbar i övningsrummet och hur de fokuserar inför konserter. LÄS MER