Sökning: "johan"

Visar resultat 1 - 5 av 8654 uppsatser innehållade ordet johan.

 1. 1. Fritidshemmets samverkan med föreningslivet i närområdet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Boberg; Johan Garpsäter; [2023-10-26]
  Nyckelord :Samverkan; föreningsliv; socialt lärande; fritidshem; socioekonomi;

  Sammanfattning : Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 2020) skriver att all personal som arbetar inom skola och fritidshem ska arbeta för att samverka med föreningslivet i närområdet för att stärka elevernas lärande. Genom tidigare forskning kan vi se att föreningslivet och fritidshemmet är två platser som har stor möjlighet att främja elevernas lärande och utveckling. LÄS MER

 2. 2. Inkludering på fritidshemmet – En spricka mellan ideal och verklighet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :David Gustafsson Cunha; Johan Fredriksson; [2023-10-24]
  Nyckelord :inkludering; fritidshem; lärare i fritidshem; specialpedagogik; samverkan; elevassistent;

  Sammanfattning : I takt med att antalet anställda elevassistenter ökar i de svenska skolorna förs forskning fram som poängterar riskfaktorer med att primärt använda elevassistenter för att ansvara över den pedagogiska undervisningen för elever i behov av särskilt stöd under den obligatoriska skoltiden. Elevassistentens otydliga ansvarsroll visar sig försvåra det inkluderande arbetet i skolan och påverkar den sociala delaktigheten för de elever som har ett särskilt stöd av elevassistent. LÄS MER

 3. 3. Omsorg i förskolan - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Johan Bergsmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :Omsorg; förskola; lärande; beröring;

  Sammanfattning : Svensk förskola har en lång historia av omsorg och även idag har förskolan ett omsorgsuppdrag även om det ofta poängteras att omsorgen ska bilda helhet med lärande och utveckling i den s.k. EduCare-modellen. Trots detta oroar sig flera forskare för att omsorgen tappar mark i förskolan. LÄS MER

 4. 4. An Empirical Survey of Bandits in an Industrial Recommender System Setting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Tobias Schwarz; Johan Brandby; [2023-09-21]
  Nyckelord :computer science; industrial application; machine learning; reinforcement learning; multi-armed bandits; MAB; contextual multi-armed bandits; survey; batch learning;

  Sammanfattning : In this thesis, the effects of incorporating unstructured data—images in the wild—in contextual multi-armed bandits are investigated, when used within a recommender system setting, which focuses on picture-based content suggestion. The idea is to employ image features, extracted by a pre-trained convolutional neural network, and study the resulting bandit behaviors when including respective excluding this information in the typical context creation, which normally relies on structured data sources—such as metadata. LÄS MER

 5. 5. DEMOCRACY PROMOTION UNDER AUTOCRATIZING STATE RESTRICTIONS. A Comparative Study of INGO Democracy Promotion in Türkiye and Georgia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Sköld; [2023-09-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : International non-governmental organizations (INGOs) are central actors within international democracy promotion. By not being formally state-affiliated, these actors have many advantages in furthering democratic developments around the world. LÄS MER