Sökning: "johan"

Visar resultat 1 - 5 av 7389 uppsatser innehållade ordet johan.

 1. 1. Challenging Traditional Growth Strategies - An exploratory single case study on how Forza Football designs user involvement growth strategies to enable viral growth

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Larsson; Johan Horn; [2020-07-23]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Open innovation; User innovation; Network effect; Value cocreation; Virality; Viral growth;

  Sammanfattning : Background and Purpose: In order to stay competitive in a rapidly changing businessenvironment, the question of growth is perceived to be an essential issue of survival andentrepreneurial behavior. Traditionally, strategies related to growth have mostly been related toexpenses on marketing or acquisitions of smaller competitors. LÄS MER

 2. 2. Return Differences on the Swedish Stock Market When Incorporating Different Value-Factors

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Hellström; Viktor Lindström; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Kan cyklisk konsumtion förutspå förvantad avkastning? En studie utförd på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Atterholm; Alfred Rydsmo; [2020-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to further contribute to the studies on the inverse relationship between the consumption-based variable, cyclical consumption, and future expected return, introduced by Atanasov, Møller and Priestley (2019). The authors examine this relationship on the American stock market, and find empirical evidence for the predictive power of cyclical consumption for multiple indices and industries. LÄS MER

 4. 4. The dynamics of the relationship between managers and consultants - Exploring the aspects of time, power and ambiguities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Rydberg; Viktor Rönnquist; [2020-06-16]
  Nyckelord :Managers; Consultants; Principal-Agent theory; Management; Consultancy; Relationships;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. Uppkopplad Arbetsterapi En fenomenografisk studie om arbetsterapeuters uppfattning av användandet av sociala medier inom rehabilitering.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johan Johnsson; Teis Løyche; [2020-06-12]
  Nyckelord :Aktiviteter i dagliga livet; internet; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : BakgrundAnvändning av sociala medier är en allt mer vanlig företeelse i dagens samhälle. Många gånger utgör sociala medier en stor del av en persons sociala liv och vanemönster. LÄS MER