Sökning: "johan"

Visar resultat 1 - 5 av 8290 uppsatser innehållade ordet johan.

 1. 1. How are Swedish healthcare companies entering and operating on the Japanese market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Börjesson; Jonathan Sarge; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Japanese healthcare market is full of hinders and barriers for foreign companies. These prevents new companies from entering the market unless they have the resources to spend on adapting to the Japanese market. Despite these hinders and barriers Japan continues to be a market which most healthcare companies wants to enter. LÄS MER

 2. 2. En utvärdering av konkurrensverkets beslut gällande Coops förvärv av Netto Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johan Chiu Falck; Johnathan Escalante Mattsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie utvärderar Konkurrensverkets (KKV) beslut gällande Coops uppköp av Netto år 2019. Livsmedelsmarknaden är koncentrerad, vilket innebär att det finns risk för förvärvet leder till en hämmande effekt för konkurrensen. LÄS MER

 3. 3. Designing and Prototyping a Mobile Application for Flatbed Applicators

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Johan Fredriksson; Mattias Kirkerud; [2022]
  Nyckelord :React Native; user interface; UI; user experience; UX; data communication; MQTT; TwinCAT; React Native; datakommunikation; användargränssnitt; MQTT; TwinCAT;

  Sammanfattning : Context: Flatbed applicators are machines made for laminating, primarily signs on an industrial level. These applicators are controlled manually, which exhibits potential for digitalization in order to enhance the user experience. LÄS MER

 4. 4. "Sverige är min moder, men Amerika min brud" : Assimilering och självbevarelse i den svenska gemenskapen iOregon 1908–1914

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Johan Ragnvaldsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Identification and expression of genes involved in the arabinoxylan biosynthetic pathway in oat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Plant Protection Biology

  Författare :Johan Valeur; [2022]
  Nyckelord :Arabinoxylan; Oat; Gene expression analysis;

  Sammanfattning : Oat is one of the most cultivated cereal crops in the world, and Arabinoxylan (AX) is a dietary fiber in oats with positive health effects. The biosynthetic pathway AX in Oat is still unknown, and which genes are active in its production. Ortholog genes have been identified in oat from other species like rice, wheat, barley, and Arabidopsis. LÄS MER