Sökning: "johanna engström"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden johanna engström.

 1. 1. Prekonceptionell hälsa och vård ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Jansson; Malin Engström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetsmotivation och välbefinnande utefter anställningsform? : En kvantitativ studie om utvecklingen av tidsbegränsade anställningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Engström; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Tidsbegränsade anställningar; arbetsmotivation; välbefinnande; krav och resurser; inre och yttre motivation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera utvecklingen av andelen tidsbegränsat anställda på den svenska arbetsmarknaden och se huruvida eventuella trender i andelen även kan anses ha påverkat individers arbetsmotivation och välbefinnande. För att undersöka detta behandlas frågeställningarna 1) om andelen anställda med tillfälliga kontrakt ökat eller minskat över tid i Sverige sedan 2000-talet, 2) om andelen med motivationsproblem eller lägre välbefinnande ökat eller minskat i Sverige sedan 2000- talet samt 3) om det finns skäl att tro att andelen tidsbegränsat anställda kan påverka arbetsmotivationen och välbefinnandet inom arbetskraften. LÄS MER

 3. 3. Civil society’s role in times of social polarization and shrinking civil space : a deductive content analysis of Swedish aid policies with focus on civil society in Turkey

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Johanna Caminati Engström; [2018]
  Nyckelord :civil society; democratization; polarization; aid policies; Sweden; Turkey; deductive content analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor thesis investigates how civil society’s role in democratization processes is expressed in Swedish aid policies with specific focus on Turkey. The empirical material selected consists of two more general policies and one with a regional focus. LÄS MER

 4. 4. Domaren 8: Passivhus i en mindre stad : Projektering av ett passivhus i Bollnäs

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johanna Engström; Liza Lyppert Thomsson; [2018]
  Nyckelord :Passive house; low energy house; conformation; sustainability; solar energy; wooden buildning; apartment buildnings; Passivhus; lågenergihus; gestaltning; hållbarhet; solenergi; träbyggnad; flerbostadshus;

  Sammanfattning : The prevailing housing shortage and the developed considerations of environmental issues are todaytwo current topics. Bollnäs county is an example of a county that works to maintain and actualize itsenvironmental goals, especially in new constructions. LÄS MER

 5. 5. Förbättringsstudie med avseende på ställtidsreduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Johanna Engström; Dennis Henriksen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste åren har det skett stora förändringar på marknaden, inte minst inom tillverkningsindustrin. Flexibilitet kännetecknar ett av de krav som många av dagens kunder ställer och innebär förmågan att kunna producera kundanpassade produkter i mindre kvantiteter än förr. LÄS MER