Sökning: "johanna lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden johanna lundberg.

 1. 1. Mötet med äldre utsatta för övergrepp - En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Lindström; Johanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; Sjuksköterska; Upplevelse; Äldre; Övergrepp; Övergrepp mot äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övergrepp mot äldre förutses bli ett växande problem i global utsträckning då befolkningen blir äldre. Forskningen gällande övergrepp mot äldre är inte lika omfattande som andra former av övergrepp till exempel mot barn eller kvinnor. LÄS MER

 2. 2. FÖREKOMST AV SKADEPREVENTIV TRÄNING INOM SVENSK UNGDOMSFOTBOLL En enkätstudie med tränare för U17-lag på pojksidan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Andrea Lundberg; Johanna Petersson; [2018-01-22]
  Nyckelord :Skadeförebyggande träning; Implementering; Fotboll; Ungdomar; Pojkar;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte:Fotbollsspelare upp till 17 års ålder har identifierats som en målgrupp förskadeförebyggande träning. Skadeincidensen hos elitpojkspelare i Sverige är nästan likahög som hos seniorspelare. LÄS MER

 3. 3. TAKK : En studie om förskollärares användning och erfarenheter av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; Förskolan; Kommunikation; Specialpedagogik; Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation TAKK ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares användning och erfarenheter av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Studien är utförd med en kvalitativ metod med intervjuer med förskollärare för datainsamling. LÄS MER

 4. 4. "Det är en glädje att se barnens språkutveckling tillsammans med andra vid måltiden" : Förskollärares upplevelser av språkstimulering i måltidssituationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sanna Lundberg; Johanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Måltid; Språkstimulering; Språkutveckling; Samtal; Förskollärare; Fenomenologi; Förskola; Rutinsituation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att synliggöra förskollärares upplevelser av språkstimulering i måltidssituationer på förskolan. Studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats, där semistrukturerade intervjuer med förskollärare ligger till grund. Intervjuer har genomförts på fyra olika förskolor, med sex förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Interkulturell krisretorik : - En komparativ studie av två kulturellt skilda förtroendekriser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Lundberg; Johanna Rådén; [2017]
  Nyckelord :Retorik; imagereparation; ethos; förtroendeskapande; kriskommunikation; kultur; skandal;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka den kriskommunikativa respons som Finland respektive Ryssland gav till följd av två omfattande dopingskandaler. Det för att kunna jämföra imagereparation i två olika kulturer och kartlägga vilka imagereparerande strategier som tillämpas som en del i skapandet av ethos, samt hur de kan förstås utifrån kulturteori. LÄS MER