Sökning: "johanna t"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade orden johanna t.

 1. 1. Samsyn och motsägelser i kunskapens namn En intervjustudie av socialchefers diskurser om socialsekreterares kunskapsinhämtning och -användning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Brunzell; [2020-06-29]
  Nyckelord :kompetens; kunskap; socialchefer; socialsekreterare; socialt arbete; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Det finns flera skäl till att kunskap är viktigt att diskutera inom socialt arbete och inom socialtjänsten i synnerhet. I denna uppsats undersöker jag, genom kvalitativa intervjuer, hur socialchefer talar om socialsekreterares kunskap. LÄS MER

 2. 2. Genvägen förbi hanterandet av en patriarkal struktur : -  En idé och ideologianalys om dödsstraff för sexualbrott i Indien

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Hansson; [2020]
  Nyckelord :Könsbaserat våld; Utilitarism; Feminism; Retributivism; Straffteori; Dödsstraff; Konsekvensetik; Idé och ideologianalys;

  Sammanfattning : This study is a qualitative analysis of ideas and ideological content, which main focus is the Indian legislation on rape offenses which was adapted after a brutal rape case in Dehli 2012. The purpose of the study is to analyze how Indian news sites portray the motives behind the new death penalty legislation. LÄS MER

 3. 3. The Crux of Virtual Leadership - Understanding how Virtual Leadership is Exercised in Practice by Examining a Case Study in a Global Organizational Context

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Delshammar; Josefine Artman; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Virtual Teams; Virtual Leadership; Organizational Culture; Decentralization; E-leadership; Autonomy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: The Crux of Virtual Leadership: Understanding how Virtual Leadership is Exercised in Practice by Examining a Case Study in a Global Organizational Context Authors: Johanna Delshammar and Josefine Artman Supervisor: PhD Stefan Svenningsson, Department of Business Administration Submission date: 22nd of May 2020 Course: BUSN49 Degree Project in Managing People, Knowledge and Change Purpose: The purpose of this research is to contribute with a deeper understanding of how virtual leadership efforts are exercised in practice within a global organizational context. Moreover, the study also aims to contribute with theoretical insight on the virtual leadership phenomenon, as well as enhance the understanding of how it can be exercised by practitioners. LÄS MER

 4. 4. Sensitivity analysis of pluvial flood modelling tools for dense urban areas : A case study in Lundby-Lindholmen, Gothenburg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Flood Modelling; MIKE FLOOD; Sensitivity Analysis;

  Sammanfattning : As a result of the global climate change, extreme precipitation is occurring more frequently which increases the risk of flooding, especially in urban areas. Urbanisation is widely discussed regarding urban flooding where an increase of impervious surfaces limits the infiltration and increases the surface runoff. LÄS MER

 5. 5. Algebraiska missuppfattningar på gymnasiet: En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Olsson; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Algebra; Didaktik; Gymnasie; Likhetstecknet; Minustecknet; Missuppfattningar; Matematik; Pedagogik; Variabler; Övergeneralisering;

  Sammanfattning : Eftersom det finns ett ökande krav på matematiskt kunnande i dagens samhälle och enligt PISA och TIMSS-undersökningar ett, i förhållande till tidigare svenska resultat, lägre matematiskt kunnande bland svenska skolungdomar fann vi det intressant att ta reda på vad den låga rankingen kan bero på. Missuppfattningar som variabelbegreppet, minustecknet, likhetstecknet och matematiska operationer studerades. LÄS MER