Sökning: "johanna wigren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden johanna wigren.

 1. 1. En sista utväg : Sjuksköterskans upplevelse av MIG konsultation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Johanna Laurell; Emma Wigren; [2020]
  Nyckelord :: Intensive care nurse; mobile intensive care group; nurses experience; team collaboration; qualitative interview study; work environment; Arbetsmiljö; intensivvårdssjuksköterska; kvalitativ intervjustudie; mobil intensivvårdsgrupp; samverkan i team; sjuksköterskors upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har ansvar att tidigt identifiera försämrade patienter på vårdavdelningar och kontakta den mobila intensivvårdsgruppen (MIG) för konsultation. Studier har visat att patienter med ökat vårdbehov kan vistas på vårdavdelningar som inte har adekvata personal- och övervakningsresurser. LÄS MER

 2. 2. Kikaren-ögats förlängda arm : Uppföljning av Se Mer - effekten av tidig introduktion av optik för barn med nedsatt syn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Johanna Wigren; [2012]
  Nyckelord :synsvag; kikaren; nedsatt syn;

  Sammanfattning : Syfte: Utvärdera Se Mer-projektet som genomfördes vid Certec i Lund, från september 2003 till augusti 2005 och undersöka effekterna av tidig introduktion av optik för barn med nedsatt syn, samt om Se Mer-projektet hjälpt till att inspirera andra syncentraler att börja kikarträna små barn. Metod: En enkätundersökning med 12 deltagande Se Mer-barn och 13 deltagande föräldrar gjordes. LÄS MER