Sökning: "johannesört"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet johannesört.

 1. 1. Effekt och säkerhet vid behandling av mild till måttlig egentlig depression hos vuxna med Johannesört : (Hypericum perforatum)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Theresa Lönnberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Omföring från gräsmatta till äng : fördelaktigt i urban och semiurban miljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marit Gamberg; [2013]
  Nyckelord :äng; gräsmatta; omföring; skötselåtgärder; biologisk mångfald; spontan inspridning; lucksådd; spårsådd; pluggplantor;

  Sammanfattning : En expansion av grönytor i urbana och semiurbana miljöer skedde under 1960- och 1980-talet och pågår fortfarande i takt med att städer breder ut sig. Den kraftiga expansionen har inneburit ett ökat skötselbehov som ofta ska tillgodoses med samma budget som innan. Detta har lett till att många gräsytor idag lider av en eftersatt skötsel. LÄS MER

 3. 3. Naturläkemedel, säkerhet och effekt : - en jämförande litteraturstudie mellan johannesört och SSRI

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Cathrine Kanon; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar johannesört farmakokinetiken utav warfarin, ciklosporin, digoxin, preventivmedel och teofyllin? Vad har detta för klinisk betydelse?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Elida Gashi; [2012]
  Nyckelord :hypericum perforatum; interaktion;

  Sammanfattning : St. John’s wort extract is composed of a large number of components, about 150, but the most studied and interesting substance are hyperforin and hypericin. The herb is very popular and it is known for its pharmacological efficacy in numerous disorders. LÄS MER

 5. 5. Traditionella växtbaserade läkemedel. : Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Salar Almudafar; [2008]
  Nyckelord :Växtbaserad; Echinacea; Ginkgo;

  Sammanfattning : SummaryHerbal remedies have been used for many years to alleviate various symptoms. They were used in ritual acts to reassure the Gods and as medication. Plants as rhubarb and ginseng were used in China long time ago. The Egyptians had knowledge of herbal medicine such as aloe, myrrh and henbane, 1550 BC. LÄS MER