Sökning: "johansson 1999"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden johansson 1999.

 1. 1. Hur lärares pedagogiska grundsyn påverkar deras didaktiska val i läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Isabelle Wanzelius; Stephanie Johansson Bichara; [2021]
  Nyckelord :Läs- och skrivlärande; skrivutveckling; medvetenhet; didaktiska val; pedagogisk grundsyn; stöttning; sociokulturell lärandeteori;

  Sammanfattning : Sammandrag Studien undersöker hur yrkesverksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar med det tidiga läs- och skrivlärandet och skrivutvecklingen i undervisningen utifrån tre olika pedagogiska synsätt, samt sex olika skrivdiskurser. Studien avser även att undersöka om de lärare som deltagit utgår från någon specifik beprövad metod och om detta blir ett medvetet didaktisk val i planeringen. LÄS MER

 2. 2. Compound Extreme Wind and Precipitation Events in Europe

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Elisabet Johansson; [2021]
  Nyckelord :compound extremes; North Atlantic Oscillation; extreme precipitation; extreme wind; sammanfallande extremväderhändelser; extrem nederbörd; extrem vind; Nordatlantiska Oscillationen;

  Sammanfattning : The simultaneous occurrences of several extreme events, known as compound extremes, are often associated with greater impact than univariate extremes. Flooding and windstorms are widespread hazards in Europe which can lead to severe property damage and fatalities. LÄS MER

 3. 3. Så gick det för Zlatan i natt - En kvantitativ innehållsanalys av svensk kvällspress rapportering kring utländska fotbollsligor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Bernspång; Henric Holmberg; Magnus Johansson; [2020-02-13]
  Nyckelord :soccer; football; sports; national identity; person-orientation; sports journalism; tabloids; Swedish press; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The study aims to investigate in which extent Swedish media reporting around foreign football leagues is person-oriented in general and around Swedish players in particular. To achieve this, theories and research about news valuation, media logic, ethnocentrism and National Sporting Heroes will be implemented. LÄS MER

 4. 4. MODERSMÅLSUNDERVISNING I GRUNDSKOLAN ur ett lärar- och elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Flor Huamantumba; [2020-01-08]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; attityder till modersmål; arbetssätt i modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras praxis för modersmålsundervisning i grundskolan. Studiens syfte är att undersöka hur modersmålsundervisningen genomförs i grundskolan, sett från elev- respek-tive lärarperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Musik som en stämningsförmedlare - Pedagoger och vårdnadshavares vanor, brukande och syn på musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emilia Johansson; Martina Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Musik; Musikdidaktik; Musikundervisning; Pedagoger; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Med musikens påverkan på alla människor, syftar detta examensarbete på att musik är främjande för alla dimensioner inom oss; det emotionella, existentiella och kinestetisk-motoriska (Nielsen, 1998). Syftet med studien är att ur ett musikdidaktiskt perspektiv undersöka och analysera pedagogers och vårdnadshavares vanor, brukande och syn på musik. LÄS MER