Sökning: "john hedlund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden john hedlund.

 1. 1. Rebranding med företagsarvet i beaktning : en balansgång mellan tradition och innovation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Nyberg; John Örngård; Max Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Rebranding; brand heritage; brand identity; tradition; innovation; Rebranding; brand heritage; varumärkesidentitet; tradition; innovation;

  Sammanfattning : I den allt mer föränderliga modeindustrin blir det vanligare att företag väljer att rebranda sig för att upprätthålla relevans på marknaden. Rebranding kan innebära allt från subtila visuella förändringar till mer omfattande processer som att ändra en hel företagsstrategi. LÄS MER

 2. 2. John Hedlund och den moderna staten : Ett komparativt studie av John Hedlund och Billy Grahams förkunnelse av kristendomen i det moderna samhället.

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Johan Wikström; [2018]
  Nyckelord :John Hedlund; Billy Graham; Den moderna staten; Evangelisation; Väckelse; Kalla kriget; Evangelikalism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur John Hedlund förhåller sig till det svenska samhället, hans s.k. ”teologi om världen”. LÄS MER

 3. 3. EYE TRACKING IN USABILITY : A methodology study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :John Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Eye Tracking; Usability Evaluation; Target Search Analysis Framework; Method Development; Test Conditions;

  Sammanfattning : The usability group at RISE Research Institute of Sweden primarily perform usability evaluations for their clients. Usability evaluations are performed on launched products as well as early prototypes, the purpose of these evaluations is to detect problems and give suggestions on how they can be solved. LÄS MER

 4. 4. Privata skogsägares kunskap om dikning på skogsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :John Hedlund; [2017]
  Nyckelord :Produktionshöjande åtgärder; Markavvattning; Skogsbruk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how good knowledge private forest owners have about draining forest land. The method used was a survey with questions on contemporary methods. The questionnaire was sent out to 50 forest owners. The study shows that forest owners lacked in knowledge about temporary draining during stand establishment. LÄS MER

 5. 5. Demokratins Janusansikte : En studie om förhållandet mellan gymnasieelevers uppfattningar om demokrati och den bild av demokrati som skolans läromedel förmedlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :John Hedlund; [2016]
  Nyckelord :Demokrati; gymnasieskola; elever; digitalt läromedel; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förhållandet ser ut mellan gymnasieeleversuppfattningar om demokrati och den bild av demokrati som förmedlas i ett digitaltläromedel. För att uppnå syftet svarar studien på följande frågeställning: Vilken bild avdemokrati förmedlar läromedlet? Vilka demokratiuppfattningar finns bland eleverna?Som ett teoretiskt ramverk för undersökningen återfinns två demokratiteoretiska perspektiv:Vad är demokrati? Varför(inte) demokrati?En kvalitativ textanalys har använts för att analysera elevernas uppfattningar ochläromedlets förmedling av demokrati. LÄS MER