Sökning: "john holstensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden john holstensson.

 1. 1. Utveckling av hyttmodul för fritidsbåt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Maja Häggström; John Holstensson; [2016]
  Nyckelord :fritidsbåt; hyttmodul;

  Sammanfattning : Ryds båtar tillverkas i den småländska tätorten Ryd sedan slutet på 50-talet. Företaget har sedan dess tillverkat allt från kanoter till hyttbåtar. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie av två submaximala cykelergometertest för beräkning av maximal syreupptagningsförmåga (VO2max)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Simon Holstensson; John Christiansson Rosén; [2015]
  Nyckelord :Comparison; aerobic; submaximal; test; cycle ergometer; Åstrand; Ekblom-Bak;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Maximal oxygen uptake (VO2max) is an important predictor for cardiovascular health. VO2max is often calculated using submaximal tests in clinic. Ekblom-Bak (EB-test) test is a new submaximal cycle ergometer test for calculating VO2max based on differences in heart frequency between two different workloads. LÄS MER