Sökning: "john lund"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden john lund.

 1. 1. Vilka motivationsfaktorer är betydelsefulla för framtidens arbetstagare - En kvantitativ studie av Lunds Universitets studenters motivation ur ett ekonomistyrningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Zöller; John Wolf; Viktor Welin; [2022]
  Nyckelord :Motivation; management control systems; future employees; workplace; education.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vilka motivationsfaktorer är betydelsefulla för framtidens arbetstagare? - En kvantitativ studie om Lunds universitets studenters motivation ur ett ekonomistyrningsperspektiv Seminariedatum: 2022-01-14 Ämne/kurs: FEKH69 Författare: Viktor Welin, John Wolf & Emil Zöller Handledare: Elin Funck Nyckelord: Motivation, ekonomistyrning, framtida arbetstagare, arbetsplats, utbildning. Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsfaktorer som är betydelsefulla för framtida arbetstagare. LÄS MER

 2. 2. Stickering of Food Products at IKEA – Improving a Process Through Learning from Others

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :John Nyqvist; Victoria Vernet; [2021]
  Nyckelord :Stickering; labelling; packaging information requirements; food supply chain; process maturity; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Stickering of Food Products at IKEA–Improving a Process Through Learning from Others; Increasing process maturity to ensure future performance Authors: John Nyqvist and Victoria Vernet Supervisors: Eva Berg, Department of Industrial Management and Logistics, Faculty of Engineering, Lund University Problem description: Stickering has been used at IKEA for a long time to create compliant food products on markets where volumes are too low. Low volumes make it economically challenging to create compliant artworks and to produce large enough batches to meet cost requirements. LÄS MER

 3. 3. Förmågor för ett aktivt medborgarskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olof Kjölstad; Stephanie Lund; [2020]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Aktivt medborgarskap; Medborgarbildning; Förmågor;

  Sammanfattning : This study examines how skills and abilities regarding active citizenship are forwarded through the Swedish upper-secondary level curriculum in general and the syllabus for “samhällskunskap” in particular. For the latter, focus is primarily on the course “samhällskunskap 1b” – an introductory course, usually a year long and mandatory for all pupils on programmes aimed towards further university studies. LÄS MER

 4. 4. Johannesevangeliets "Jag är". En jämförande studie av "Jag är" och dess metaforer i Johannesevangeliet med Gamla testamentet och Synoptikerna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Christina Lund; [2019-08-28]
  Nyckelord :Gospel of John; I am ; metaphors; prophets; gospels;

  Sammanfattning : This study is an attempt to compare those parts of the Gospel of John which contain ”I am” sayings and metaphors with the Synoptic Gospels and the Old Testament. The method was simply to seek for phrases of ”I Am” in the Septuagint and in the Novum Testamentum Graece . LÄS MER

 5. 5. Time to walk the talk : investigating the incorporation of sustainability at Lund University School of Economics and Management

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Benedikt John; [2018]
  Nyckelord :sustainability science; business education; Lund University School of Economics and Management; organisational Change; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Business and management are key in the transition toward a more sustainable world. Educating leaders of tomorrow, business schools bear a profound responsibility to endow students with the right tools and knowledge to successfully manage the challenges of tomorrow. LÄS MER