Sökning: "john paul"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden john paul.

 1. 1. Post Conflict National reconciliation in Somalia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Mohamed Abdi Elmi; [2021]
  Nyckelord :Somalia; Reconciliation; Peacebuilding; State-Building; Power-Sharing;

  Sammanfattning : ABSTRACT This study sets out the understanding of the type of reconciliation approach used in Somalia, the participating leaders’ understanding, attitudes and actions towards the reconciliation as well as the role of civil society involved in the reconciliation in Somalia. the study used a qualitative abductive desk research methodology. LÄS MER

 2. 2. Beskrifning öfver en äfventyrlig resa: En analys av den historiska Johan Brelins olika identiteter och hans världsbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Tim Lindstam; [2021]
  Nyckelord :Travelogue; reseskildring; Johan; Brelin; Äfventyrlig resa; fransmän; kineser; svenska; globalhistoria; mikrohistoria; global microhistory; Thell; Ghobrial; identity formation process; early modern period; tidigmodern period; kulturmöten; Canton; Kanton; Guangzhou; sjuårskriget; seven years war; east india company; ostindiska kompaniet; qing; nederländerna; dutch republic; trade; beskrifning öfver en äfventyrlig resa; min son på galejan; wallenberg; ekeberg; Cahman; Nils; Pehr; empirical; kunskap; knowing; global lives; reseskildringar; antisemitism; java; spisar; frihetstiden; metselaar; cornelis Metselaar; Dirks Klyn; Lelly Hof; Amsterdam; Lissabon; Lisbon; 1755; earthquake; göticism; gothicism; religion; christianity; kristendom; global history; microhistory; micro history; upplysningen; enlightenment; stockholm; gothenburg; sahlgren; Lehman; Angerstein; beskrifning; öfver; en; äfventyrlig; resa; ostindien; ost-indien; chinese; empire; History and Archaeology;

  Sammanfattning : “Description of an adventurous journey – An analysis of the historical Johan Brelin’s different identities and his world view”. In the 1750s, the young Johan Brelin set sail on a Swedish East India Company ship heading towards Canton, modern day Guangzhou, China. LÄS MER

 3. 3. Reconciliation in Bosnia and Herzegovina : A qualitative study on local’s perception on the reconciliation process in Zenica

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Tajda Sisic; [2020]
  Nyckelord :: Bosnia and Herzegovina; Reconciliation; Truth; Mercy; Justice; Peace; Dayton Peace Agreement;

  Sammanfattning : This research sets out to deepen our understanding of how reconciliation has been carried in by the locals in the city of Zenica in Bosnia and Herzegovina, 25 years after an ethnically related war. The thesis takes its methodological point of departure in a qualitative ethnographic field study with 14 semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Individuell platsidentitet och gemenskapen mellan platser : ett gestaltningsprogram för Entréplats Fulufjället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Skarin; [2020]
  Nyckelord :Individuell platsidentitet; gemenskap; platsskapande; nationalpark; naturum;

  Sammanfattning : Begreppet platsidentitet definieras och diskuteras med utgångspunkt i Cliff Hague, Paul Jenkins och John Montgomerys teorier kring vad som skapar identitet hos en plats. Sveriges nationalparker har fått en ny gemensam grafisk profil som ska implementeras i alla parker. LÄS MER

 5. 5. Archaeobotany in the 4th Dimension: Visualising Specialist Data in a 3D GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :John Paul Howorth; [2020]
  Nyckelord :3D 4D GIS; Archaeobotany; Uppåkra; Digital Archaeology; Visualisation; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Archaeobotany and GIS are closely linked with archaeology, it is hard to imagine a modern archaeological investigation without them. The two appear to complement each other. GIS links highly complex sets of data with space, and offers a range of analytical tools. LÄS MER