Sökning: "john rawls rättviseteori"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden john rawls rättviseteori.

 1. 1. Gratis pengar - framtidens rättvisa lösning? : En kvalitativ tolkningsanalys utav basinkomstens förhållande till rättvisa och välfärd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Patrick Petcu; [2016]
  Nyckelord :Basinkomst; Medborgarlön; Ekonomi; Välfärd; John Rawls; Rättvisa; Van Parijs; Jämlikhet;

  Sammanfattning : Robotar tar fler av de vanliga jobben vi i samhället ständigt antar inte kommer att försvinna ur våra händer. Välfärden kommer i framtiden behövas finansieras med nya medel som vi idag kanske inte känner oss familjära vid. LÄS MER

 2. 2. Biståndstagare och brottsoffer: en orättvis kombination? En analys av det ideella skadeståndets betydelse för rätten till ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Godlund; [2014]
  Nyckelord :socialrätt; skadeståndsrätt; ideellt skadestånd; ekonomiskt bistånd; John Rawls; socialbidrag; brottsoffer; kränkningsersättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det ekonomiska biståndet är samhällets yttersta skyddsnät. Dess funktion som det yttersta skyddsnätet ställer krav på den enskilde att i första hand använda sina egna tillgångar till försörjningen, innan ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt. LÄS MER

 3. 3. Föreställningen om en direkt kontroll : En precisering av John Rawls beslut att exkludera de naturliga nyttigheterna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tommy Sellberg; [2009]
  Nyckelord :statsvetenskap; politisk teori; genteknik;

  Sammanfattning : Framsteg inom genteknik har givit upphov till tanken om en förestående förändring av vår rättviseuppfattning, däribland vilken roll hälsa, intelligens och fantasi kan ha i en distributiv rättviseteori. Denna uppsats syftar till att tydliggöra John Rawls förhållningssätt till dessa nyttigheter, vilken i samtida forskning ofta beskrivs som en exkludering, med hänvisning till att de inte innefattas i Rawls rättviseuppfattning. LÄS MER

 4. 4. Fördelning av en kostnad utifrån olika rättviseteorier

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Petter Lundin; [2007]
  Nyckelord :Rawls; Nozick; rättviseteorier; kostnadsfördelning;

  Sammanfattning : The increasing road traffic in Sweden will require investments in the infrastructure that the tax withdrawal of today will not allow according to a new government report, SOU 2006:33. An existing willingness to pay for those investments has therefore become an alternative to increases in taxation to be able to cover the costs. LÄS MER

 5. 5. KONTRAKTUALISM OCH KONSTRUKTIVISM Om ursprungspositionens funktion i John Rawls rättviseteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Praktisk filosofi

  Författare :Kristoffer Svensson; [2005]
  Nyckelord :Rawls; John; Kontraktualism; Rättviseteori; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : John Rawls rättviseteori har tagit stor plats i den filosofiska argumentationen de senaste trettio åren. Den teori han presenterade i A Theory of Justice 1971, innebar ett brott mot den rådande moralfilosofiska diskussionen som var starkt utilitaristiskt präglad. LÄS MER