Sökning: "johnfors"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet johnfors.

 1. 1. IKT, ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH LITERACY - en studie av lärares uttryck för begreppen

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Karl Johnfors; [2019-09-25]
  Nyckelord :IKT; etiskt förhållningssätt; literacy; styrdokument;

  Sammanfattning : This essay studies teachers expression of ethical view and literacy relating to ICT in three public junior high schools. The essay also studies teachers expression of ethics in relation to ethical values expressed in the curriculum. LÄS MER

 2. 2. IKT och lärande : En studie kring hur lärarens kunskapssyn påverkar undervisningen med IKT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Karl Johnfors; [2014]
  Nyckelord :Computer Aided Instruction; ICT; inquiry; learning; literacy; views of knowledge; Computer Aided Instruction; IKT; kunskapssyner; Literacy; lärande; undersökande arbetssätt;

  Sammanfattning : Lärare använder IKT i olika utsträckning i verksamheten och de har olika kompetens när det gäller hur verktygen ska användas (Skolverket 2009). Kompetens och kunskapssyn är två begrepp som är nära förbundna. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering av automatiskt landningssystem för flygplan: en tillämpning av lineärkvadratisk teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Ulf Johnfors; [1970]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER