Sökning: "johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 1006 uppsatser innehållade ordet johnsson.

 1. 1. The Price of Power: A quantitative study of price elasticity of demand during high electricity prices in Southern Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joel Berg; Lisa Johnsson; [2024-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unprecedentedly high electricity prices became a pressing issue for consumers in 2021-2022, causing political debate and shedding light on the hourly electricity prices. Out of the four Swedish electricity areas created to facilitate an effective electricity market, this thesis will focus on SE3 and SE4 in the South of Sweden, which experienced the highest prices in 2021-2022. LÄS MER

 2. 2. Eleven i Sen-Moderniteten : En Läroplansanalys och Didaktisk Modell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Renato Johnsson Nuñez; [2024]
  Nyckelord :Late modernity; Anthony Giddens; Curriculum analysis; Didactic model; Globalisation; Sen-modernitet; Anthony Giddens; Läroplansanalys; Didaktisk modell; Globalisering;

  Sammanfattning : Denna avhandling tillämpar Anthony Giddens teori om sen-modernitet på gymnasieutbildningen, och i synnerhet dess inverkan på föreställningarna om ’jaget’ och självidentiteten. Den ger svar på den didaktiska frågan ”till vem?”. LÄS MER

 3. 3. An In-Depth study on the Utilization of Large Language Models for Test Case Generation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Nicole Johnsson; [2024]
  Nyckelord :Large Language Models; Test Case Generation; Retrieval Augmented Generation; Machine Learning; Generative AI;

  Sammanfattning : This study investigates the utilization of Large Language Models for Test Case Generation. The study uses the Large Language model and Embedding model provided by Llama, specifically Llama2 of size 7B, to generate test cases given a defined input. LÄS MER

 4. 4. ”Där är liksom inget facit, det är helt beroende på individerna i barngrupperna” : Specialpedagogers uppfattningar kring tillgängliga lärmiljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Marie Persson; Petra Johnsson; [2024]
  Nyckelord :Barnens funktionsförmåga; Förskola; Lärmiljö; Specialpedagogens uppfattningar; Tillgänglighet.  ;

  Sammanfattning : Johnsson, Petra och Persson, Marie (2024).”Där är liksom inget facit, det är helt beroende på individerna i barngrupperna.” Specialpedagogers uppfattningar kring tillgängliga lärmiljöer i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Mot en konnektiv etik : etik och moral i en ny digital kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sara Al-Juburri; Eline Johnsson; [2024]
  Nyckelord :Etik; moral; konnektivitet; digitalisering; globalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sedan urminnes tider har frågor om etik och moral haft stor inverkan på människors liv. I den globaliserade och digitala värld vi idag lever i är dessa fortfarande aktuella, men har kommit att förändras. LÄS MER