Sökning: "joint injections"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden joint injections.

 1. 1. Mapping of prevalence, diagnostics and treatments of orthopedic injuries in Swedish trotting horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ulrika Holmquist; [2023]
  Nyckelord :harness racing; standardbred; joint injections; diagnostic analgesia; joint inflammation;

  Sammanfattning : Equine sport is the third largest sport in Sweden with an estimated number of 350,000 horses in the country. Trotting racing is the biggest branch in the Swedish equine industry, around 80,000 out of the horse population are trotting horses. Sweden is ranked to be among the top three leading countries in the world holding trotting races. LÄS MER

 2. 2. Anslagstid vid diagnostiska anestesier på bakbenshalta hästar : hur länge bör veterinären vänta innan nästa bedövning kan läggas?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Malin Arkå; [2021]
  Nyckelord :häst; hälta; diagnostiska anestesier; anslagstid; hältutredning; ortopedi;

  Sammanfattning : Patologi från rörelseapparaten är ett vanligt problem hos djurslaget häst, både i Sverige och utomlands. Det ger dels ett ökat djurlidande men också ökade kostnader för djurägaren och är därför ett viktigt problem att adressera. LÄS MER