Sökning: "joint problem solving"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden joint problem solving.

 1. 1. Förankringens betydelse i ett industriellt symbiosnätverk: En kvalitativ fallstudie av den industriella symbiosen i Sotenäs Kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Andersson; Marcelo Pino Guerrero; [2020-07-07]
  Nyckelord :Samarbete; gemensam problemlösning; förtroende; hållbarhet; cirkulär ekonomi; industriell symbios; förankring; informationsutbyten; Collaboration; joint problem solving; trust; sustainability; circular economy; industrial symbiosis; embeddedness; information transfers;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: In the transition to a circular economy, there needs to be a change in the approach of how companies use resources and manage their waste. A great responsibility lies with the companies that contribute to the generation of waste. LÄS MER

 2. 2. Visual Models of Business Ecologies : The Role of Business Ecology Visualisations as Boundary Objects

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Henrik Johansson; Oscar Hubertsson; [2020]
  Nyckelord :Business Ecology; boundary object; business ecology visualisation; Affärsekologi; Affärsekologivisualiseringar; gränsöverbryggande objekt;

  Sammanfattning : Within the area of Digitisation and Management at Linköping University, a focus is the interconnectivity of management and IT. This can be manifest in a multitude of different ways, such as exploring the consequences of digitisation, transferal of information between individuals and the strategic application of management control theory in organisations where the use of IT plays a significant role. LÄS MER

 3. 3. Intra-organizational collaboration for innovation. : Understanding the dynamics of formal and informal structures.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DILAN KAYA; [2019]
  Nyckelord :Internal collaboration; collaboration; formal and informal structures; centralization.; Internt samarbete; samarbete; formella strukturer; informella strukturer; centralisering.;

  Sammanfattning : Digitalization has led to a higher speed of product development and increased competition on the market. This has impacted how firms organize and manage innovation activities, where firms need to have certain abilities to quickly respond to the external environment in order to stay competitive in dynamic markets. LÄS MER

 4. 4. Experimental study on innovative connections for large span structural timber trusses

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Petter Werner Åström; [2019]
  Nyckelord :Timber structure; timber joint; large span trusses; experimental study; structural timber; birch plywood; reinforcement screws;

  Sammanfattning : Large span timber trusses are usually built with glulam. One problem with large span glulam trusses is that the connections needed to transfer the load between truss members are often complex and expensive. Another issue is transportation. LÄS MER

 5. 5. Integrerade arbetsmetoder med Virtual Design and Construction

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Moa Ahlbäck; [2018]
  Nyckelord :Virtual Design and Construction VDC ; Integrated Project Delivery IPD ; Integrated Concurrent Engineering ICE ; Collaboration; Integration; Virtual Design and Construction VDC ; Integrated Project Delivery IPD ; Integrated Concurrent Engineering ICE ; Samarbete; Integrering;

  Sammanfattning : Virtual Design and Construction (VDC) introducerades tidigt på 2000-talet för att främja ett arbete med datorbaserade modeller samt involvering av produktionsplanering i designfasen. VDC är ett koncept som idag har anammats inom många bygg- och konsultföretag för att utveckla arbetet med Building Information Model (BIM), innovationer och samverkan inom byggprojekt. LÄS MER