Sökning: "jon nyman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden jon nyman.

 1. 1. Läromedel för dyslektiker i skolan : En studie av läromedel avsedda för dyslexiundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jon Nyman; Martin Wildstam; [2015]
  Nyckelord :dyslexi; läromedelsanalys; undervisningsmetodik; forskarkonsensus; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie omfattar en läromedelsanalys i vilken fyra olika läromedel som är speciellt utformade för elever med dyslexi granskas. Dessa läromedel är ”Stavningsraketen”, ”Stava Rex”, ”Spellright”, och ”TorTalk”. På grund av tidsbrist hinner många lärare inte granska läromedel. LÄS MER

 2. 2. Attityder till enhetsskolan : En jämförelse med fokus på lärarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Jon Nyman; [2014]
  Nyckelord :Enhetsskola; argument; läroverk; folkskola; fostran; demokratisering; differentiering; inlärning; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att identifiera, kartlägga och jämföra de argument som fördesfram för och emot enhetsskolans (och så småningom grundskolans) införande under perioden1940-1962. De aktörer vars argument är av intresse är folkskollärare och läroverkslärare. LÄS MER

 3. 3. Nature and Culture: Teaching Environmental Awareness Through Literature

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Jon Nyman; [2014]
  Nyckelord :Ecocriticism; Walden; Thoreau; Into the Wild; Krakauer; Nature; Culture; interconnectedness; sustainability; school; environment; awareness;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och tolka relationen mellan koncepten natur och kultur, så som de är hanterade i Henry David Thoreau’s Walden; or. Life in the Woods (1854) och Into the Wild (1996) av Jon Krakauer, med hjälp av en ekokritisk analys. LÄS MER