Sökning: "jonas bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden jonas bengtsson.

 1. 1. Den etablerade kunskapens makt – en studie av icke-västerländsk litteratur i litteraturläromedel för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elias Björberg; Jonas Bengtsson; [2021-07-06]
  Nyckelord :läromedelsanalys; icke-västerländsk litteratur; svenskundervisning; postkolonialism; kvantitativ analys; innehållsanalys; performativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den icke-västerländska respektive västerländska fördelningen av litteraturi gymnasieundervisningens litteraturstudier. I syfte att utreda på vilket sätt icke-västerländsklitteratur framställs i svenskämnets läromedel studeras tre läroböcker från olika årtiondensom behandlar just ämnesområdet litteratur. LÄS MER

 2. 2. Stora mängder användardata för produktutveckling : Möjligheter och utmaningar vid integrering av stora mängder användardata i produktutvecklingsprocesser

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Theodor Bengtsson; Jonas Hägerlöf; [2021]
  Nyckelord :User data; Product development; Product development process; AI; Artificial intelligence; ML; Machine learning; Opportunities; Challenges; Integration; Användardata; Produktutveckling; Produktutvecklingsprocessen; AI; Artificiell intelligens; ML; Maskininlärning; Utmaningar; Möjligheter; Integrering;

  Sammanfattning : Teknikutvecklingen har bidragit till ökad mängd användardata företag har tillgång till och väntas fortsätta öka. Företag som integrerar användardata i sina produktutvecklingsprocesser väntas uppnå konkurrensfördelar. Arbetets syfte handlar om att undersöka möjligheter och utmaningar vid integrering av stora mängder användardata. LÄS MER

 3. 3. Relative humidity and moisture impact on décor polyethylene adhesion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Jonas Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Packaging material; adhesion; polymer technology; polymerteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Adhesion is the force keeping different materials together. In packaging materials this is important due to the many layers needed to protect its content. Retaining the packaging integrity is necessary to keep the long term storage capabilities of the packaging. LÄS MER

 4. 4. Den Konstnärliga skapandeprocessen. : Ett personligt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Jonas Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :catharsis; creative process; emotional work; art and emotion;

  Sammanfattning : By reflecting upon the works I make and my thoughts surrounding them I've been looking to develop my way of understanding and working with art. By looking at both creative and emotional aspects underlying the artistic process I try to understand what impact they have on both the art and the artist. LÄS MER

 5. 5. Procedural Generation of a 3D Terrain Model Based on a Predefined Road Mesh

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jonas BjarneGraul Sagdahl FredrikGelotte MatildaBurhöi Bengtsson Andersson; Kim Berger; Sebastian Kvarnström; [2017-08-10]
  Nyckelord :Procedural generation; Unity; Virtual Testing Environments; Radial Basis Function Interpolation; ;

  Sammanfattning : This thesis studies procedural generation as a method for generating a realistic terrain model, that will beused as a part of a virtual environment for testing the cameras of autonomous vehicles. The project wasdone in collaboration with Volvo Cars, and resulted in software that was able to generate a terrain modelwith only a mesh representing a road as input according to the customer’s requirements. LÄS MER