Sökning: "jonas grund"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden jonas grund.

 1. 1. Kartering och klassificering av berg med fotogrammetri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jonas Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Fotogrammetri; Bergklassificering; Kartering; Punktmoln;

  Sammanfattning : Metoder för insamling av geologisk information har under de senaste 25 åren inte ändrats särskilt mycket. Traditionellt har informationen samlats in genom kartering av bergmassan i fält utfört av en kartör utrustad med kompass, hammare, papper och penna. LÄS MER

 2. 2. Litteratur och dialogicitet i gymnasieskolan : elevattityder till boksamtal

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Jonas Franzon; [2020]
  Nyckelord :dialogicitet boksamtal litteratur gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Abstract Detta utvecklingsarbete inom ämnet svenska för gymnasieskolan studerar gymnasieelevers attityder till en serie boksamtal. Dessa skedde i form av både två boksamtal med grupparbete till grund för diskussion i helklass och av avslutande examinerande boksamtal i mindre grupper i kursen Svenska 3 på det ekonomiska programmet. LÄS MER

 3. 3. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 4. 4. Att upprätthålla kompetens i Lunds nationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Hugo Enberger; Jonas Blohm Nygren; [2019]
  Nyckelord :Kompetens; Kunskap; Kompetensöverföring; executive coaching; mentorskap; uppföljning; knowledge management; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en studie kring studentnationerna i Lund och den kompetensöverföring som sker varje termin när quratel byts ut. Uppsatsen har grund i en hermeneutisk analys där intervjusvaren tolkas av forskaren. Forskningen utgår från empiriskt insamlat material från intervjuer med olika quratelare på några av Lunds större nationer. LÄS MER

 5. 5. Explicita symplektiska integratorer för icke-separabla Hamiltonianer i molekyldynamik.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jonas Conneryd; Anna Lassen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom molekyldynamik bör modeller av metalliska system i allmänhet ha systemets temperatur som en beroende variabel \cite{acklandTemperatureDependenceInteratomic2012}. I synnerhet bör termen i systemets Hamiltonian som representerar potentiell energi utöver det interpartikulära avståndet även vara beroende av temperatur. LÄS MER