Sökning: "jonas gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden jonas gunnarsson.

 1. 1. Förändringar och effekter efter implementering avRPA i mindre svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Yalda Ali; Jonas Gunnarsson Sahlberg; [2021]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; Robot Process Automation in municipalities; RPA in municipalities; UiPath; RPA; implement RPA; Robotic Process Automation; Robot Process Automation i kommuner; RPA i kommuner; UiPath; RPA; implementera RPA;

  Sammanfattning : Robotic Process Automation (RPA) är en bred variation av tillvägagångssätt och tekniska lösningar som arbetar som ett stöd för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter. År 2017 fastslogs en ny lagstiftning i Sverige som möjliggjorde för den offentliga sektorn att automatisera beslutstöd. LÄS MER

 2. 2. Riskanalyser av virkes- och bränsleupplag vid allmänna vägar

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Jonas Gunnarsson; Johan Karlström; [2020]
  Nyckelord :Trafikverket; upplag; enkätundersökning; skogsbranchen;

  Sammanfattning : Sverige avverkar årligen runt 100 miljoner m³sk, allt detta ska transporteras till industrier och andra uppköpande organisationer. Ca 96 procent av dessa transporter sker på de allmänna vägarna, även utmed dessa vägar ligger det virke- och skogsbränsleupplag. LÄS MER

 3. 3. Dialog och kommunikation inom högstadiets matematik : En studie i praktiskt utövande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Jonas Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effektiv kravställning i små organisationer : En experimentell fallstudie i en liten organisation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Andreas Borg; Jonas Fredriksson; August Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Incorrect requirements have long been considered to be one of the biggest reasons for failed IT projects. Insufficient requirements are also one of the most expensive sources of error. This is especially problematic within small enterprises, which in nature are time and cost sensitive. LÄS MER

 5. 5. Predicting Flow Dynamics of an Entire Engine Cooling System Using 3D CFD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Adam Johansson; Jonas Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :CFD; Engine cooling system; Volvo;

  Sammanfattning : A combustion engine generates a lot of heat which need to be cooled to prevent damages to the engine and the surrounding parts. If the cooling system can not provide enough cooling to keep the engine in a well defined range of temperatures performance and durability will decrease and emissions increase. LÄS MER