Sökning: "jonas nord"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden jonas nord.

 1. 1. Samhällsutmaningarnas lösning stavas Smart stad; hur påverkas den personliga integriteten? : En kvalitativ fallstudie om beslutsfattares inställning till och planer för personlig integritet i den smarta staden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jonas Nord; Gabriel Wåhlberg; [2019]
  Nyckelord :Smart city; Privacy; Data processing; Democracy; GDPR; Privacy challenges; Qualitative research; Smart stad; Integritet; Datainsamling; Demokrati; GDPR; Integritetsutmaningar; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Svenska städer utmanas av ökad urbanisering, en skiftande demografi och krav på en minskad miljöpåverkan. Ett led i att bemöta dessa utmaningar är utvecklingen av den smarta staden. Den smarta staden saknar ännu en vedertagen definition men innebär en digitalisering och effektivisering av stadens funktioner. LÄS MER

 2. 2. Föryngring med tallsådd- ett underskattat alternativ?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Jonas Andersson; [2018]
  Nyckelord :browsing damage; Sweden; NIPF non-industrial forest owner; Tall; sådd; Sverige; betestryck; stamtäthet;

  Sammanfattning : I de svenska skogarna är tallen (Pinus sylvestris L.) det näst vanligaste trädslaget och konkurrerar bäst på torrare och blötare marker. Av den anledningen är det viktigt vid föryngring att ståndortsanpassa. Det har dock blivit allt vanligare att privata skogsägare planterar gran (Picea abies L. LÄS MER

 3. 3. Experiencing Zika : A qualitative interview study of Brazilian nurses

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Jonas Tillman; Robin Kristoffersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Zikavirus was discovered in the 1950’s in the Zikaforest in Uganda, it is a vector borne flavivirus and its main carrier is the Aedes Aegyptimosquito. In 2015 ZIKV reached Brazil and from Brazil it has spread to 26 countries in the Americas. LÄS MER

 4. 4. The spatial growth pattern and directional properties of Dryas octopetala on Spitsbergen, Svalbard

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Sophie Rudbäck; [2016]
  Nyckelord :wind direction; Physical Geography and Ecosystem analysis; vegetation pattern; Spitsbergen; ArcGIS; Dryas octopetala; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Exposed, well-drained and nutrient poor areas on Spitsbergen are mainly covered by a plant alliance typical for Svalbard, the Caricion nardinae. Caricion nardinae is a circum-polar alliance, which is dominated by the creeping, ever-green dwarf-shrub [i]Dryas octopetala[/i]. LÄS MER

 5. 5. Supply and demand of electricity - An estimation of price elasticities for supply and demand in Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jonas Ericson; Farshid Rafatnia; [2011]
  Nyckelord :Elasticity; Nord Pool; Electricity price; Supply and demand; Electricity market;

  Sammanfattning : This thesis estimates yearly price elasticities of electricity from 1996 to 2009 using Two Stage Least Square analysis. A survey of previous research was conducted which finds that there are incentives for producers to regulate production according to price and that consumers are very price insensitive in general. LÄS MER