Sökning: "jord fakta"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden jord fakta.

 1. 1. Modell för att beräkna driftkostnader vid ett Masslogistikcenter : Modellering och fallstudie på jord- & bergflöden i norra Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Adam Moberg; Simon Runefors; [2021]
  Nyckelord :Masslogistikcenter; MLC; bygglogistik; bygglogistikcenter; masshantering; schaktmassor; schaktmassa; jordmassor; bergmassor; byggprojekt; cirkulär ekonomi; beräkningsmodell; driftkostnader;

  Sammanfattning : I samband med byggprojekt uppstår det berg- och jordmassor som måste hanteras. De senaste årens ökade bostadsbyggande och stora infrastrukturprojekt i kombination med en ökad miljömedvetenhet har lett till att olika effektiviseringar av massahantering hamnat i fokus. LÄS MER

 2. 2. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jakob Frängsmyr; Stina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :vägsalt; struktur; halkbekämpning; jord; lignoser; påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att göra en litteraturstudie och sammanställa fakta om hur vägsalt (NaCl, natriumklorid) påverkar vår stadsmiljö samt att få en överblick hur vegetation, slitlager och markytor i närheten av saltbehandlade vägar påverkas av den höga saltningsintensiteten. I arbetet ingår också en kartläggning av vilka andra alternativ och metoder till salt som provats för att eventuellt kunna vara likvärdiga eller bättre i sin funktion och inte vara lika skadliga som salt är för miljön. LÄS MER

 3. 3. Kvillepiren purifying park : exploring phytotechnology in site-specific landscape design

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Laura-Kristine M. G. Bergman; [2019]
  Nyckelord :Phytotechnology; Phytoremediation; Kvillepiren; Frihamnen; Jubileumsparken; Jubilee park; Harbour development; Purifying Park; Sustainable aesthetics; Site-specific;

  Sammanfattning : In this master’s thesis I examine how phytotechnology can be used in a site-specifi c design at Kvillepiren. The pier was built in the river Göta Älv, to be one of Gothenburg’s ports. Today, the harbours have moved and the area where the Kvillepiren is part of a major urban development project. LÄS MER

 4. 4. Biokol i stadsträdens växtbäddar : med fokus på Stockholm stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Malin Boman; [2017]
  Nyckelord :biochar; biokol; terra preta; svart jord; urban miljö; stadsträd; trädinventering.;

  Sammanfattning : Marken är en viktig faktor att ta hänsyn till i dagens hårda klimat för våra stadsträd. Allra helst för de träd som skall stå i det mest utsatta delarna av staden, så som på torg, längs med tungt trafikerade vägar eller omringade av bara hårdgjorda ytor. LÄS MER

 5. 5. Lyckad trädflytt : Förberedande åtgärder och efterskötsels inverkan på trädets etablering efter flytt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Sara Järnevi; [2017]
  Nyckelord :Tree; Transplanting; Tree transplanting; Root pruning; Establishment; Träd; Flytt; Trädflytt; Rotbeskärning; Etablering;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att sammanställa fakta kring hur åtgärder före och efter trädflytt kan påverka trädets etablering. Rapporten behandlar även vilken inverkan rotbeskärning har på träd och hur nybildning av rötter kan främjas. LÄS MER