Sökning: "jordbävning"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet jordbävning.

 1. 1. Seismic analysis and retrofitting of an existing multi-storey building in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Matilda Muca; Celine Haikal; [2018]
  Nyckelord :Earthquakes; seismic analysis; retrofitting; frequency; multi-storey building; shear wall; steel bracing; Jordbävningar; seismisk analys; förbättring av skadade byggnader; flervånings-byggnad; skjuvvägg; stålfackverk;

  Sammanfattning : Throughout the years earthquakes are a huge concern for structures; causing losses of peoples’ lives, damages and collapse of homes. Usually, most of the buildings that collapse or have serious damages are mostly old buildings that do not fulfil any longer the updated regulations and building codes concerning seismic design. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Renewable Energy Installationwith Modelling of Electricity Supply System in Japan

  Master-uppsats, KTH/Energisystem

  Författare :Yuki Kobayashi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Great East Japan Earthquake and tremendous tsunami caused the accident of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant in 2011. In response to this accident, the Japanese government stopped almost all nuclear power plants and shifted to an electricity supply system with slight nuclear power genration and mainly with renewable energies. LÄS MER

 3. 3. Defining an Earthquake Intensity Based Method for a Rapid Earthquake Classification System

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erik Bäckman; [2017]
  Nyckelord :Ground motions; earthquake intensity; earthquake warning systems; damage prediction; classification; Markrörelser; jordbävnings-intensitet; jordbävnings-varningssystem; skadeförutsägelse; klassificering;

  Sammanfattning : Ground motions caused by earthquakes may be strong enough to cause destruction of infrastructure and possibly casualties. If such past destructive earthquakes are analysed, the gained information could be used to develop earthquake warning systems that predicts and possibly reduce the damage potential of further earthquakes. LÄS MER

 4. 4. Naturkatastrofer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Therese Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Hazard; flooding; landslides; earthquakes; Faror; översvämning; skred; jordbävning;

  Sammanfattning : To be able to plan and construct a Swedish society that is well prepared for geological hazards, the government need to know about past event that has happened during the history, so they know how to plan for the future. Highly possible events that will happen are flooding, landslides, volcanic gases in the atmosphere and earthquakes. LÄS MER

 5. 5. När viljan krockar med verkligheten – en litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter av arbete vid naturkatastrofer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nonne U.Miles; Jasmin X.Mattsson; [2016-01-28]
  Nyckelord :Naural disasters; Nurse s experience; Nurses evaluations;

  Sammanfattning : Introduktion: Annandag jul 2004 inträffade tsunamin som orsakades av en jordbävning i Indiska oceanen, och som skördade fler svenska liv än någon annan katastrof i svensk historia. Förenta nationernas utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) definierar en naturkatastrof som ett betydande sammanbrott, orsakat av ett naturligt riskfenomen som leder till så omfattande skador på människor, miljö, materiel och ekonomi att de överstiger de drabbades förmåga att klara situationen. LÄS MER