Sökning: "jordbruksbygder"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet jordbruksbygder.

 1. 1. Våtmarken i människans tjänst : en studie av våtmarkens vattenrenande och vattenbuffrande egenskaper

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustav Axell Johansson; [2016]
  Nyckelord :våtmarker; vattenrening; ekosystemtjänster; vattenbuffert; dammar; våtmarksfilter;

  Sammanfattning : Vi människor har i alla tider använt oss av våtmarker i syfte att försörja oss. I våtmarker fann man mat, bränsle och vatten. På senare tid har man inom forskningen även upptäckt den potential dessa marker har som renare av vatten. LÄS MER

 2. 2. Grönstrukturplanering i det skånska slättlandskapet?

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Matilda Westling; [2009]
  Nyckelord :grönstrukturplanering; grönstruktur; grönstrukturplan; regional planering; fysisk planering; jordbruksbygder;

  Sammanfattning : The ongoing change that characterizes the landscape as a result of the development of the society as a wholeis the basis for this thesis. Even though the Scanian landscape still is dominated by arable land, other valuessuch as biological diversity, cultural heritage and economical aspects, has all been ascribed the landscape asmore and more important factors and in some respects, compete with the farming industry about the right tothe landscape. LÄS MER

 3. 3. Sidvallsängar i Västmanland : förändringar över 1900-talet

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Gabriel Bernhardsson; [2008]
  Nyckelord :äng; agrarhistoria;

  Sammanfattning : Denna studie visar att sidvallsängarna som fanns i Västmanland år 1910 i stor utsträckning har övergått till den marktyp som låg runt omkring dem. Där sidvallsängen omges av skogliga bygder har ängen övergått till skog eller sumpskog. LÄS MER

 4. 4. Ödesbölen i fjäll och centralbygd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Ida Feltzin; [2007]
  Nyckelord :Medeltiden; Jämtland; Härjedalen; Ödegårdar; Medieval history; Medeltidens historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Varför finns det så många lämningar efter gårdar övergivna under medeltiden, ödesbölen, i Jämtland och Härjedalen? Dessa fossila åkrar och husgrunder som finns kvar har mycket att berätta om ett liv olikt det i mer söderliggande jordbruksbygder. Denna uppsats ger en inblick i livet på två gårdar, Eisåsen i Storsjöbygden och Hedingsgärdet i Härjedalsfjällen. LÄS MER