Sökning: "jordbrukspolitiken"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet jordbrukspolitiken.

 1. 1. EU:s jordbrukspolitik i förhållande till klimatförändringarna : en kvalitativ textanalys av den gemensamma jordbrukspolitiken, GJP

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :den gemensamma jordbrukspolitiken GJP ; europeiska kommissionens meddelande; kvalitativ textanalys; livsmedelssäkerhet; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Till mitten av seklet förväntas världens befolkning uppnå 9 miljarder. Efterfrågan på livsmedel kommer därför att öka, och konsumtionstrycket kommer spädas på ytterligare i och med en förbättrad levnadsstandard globalt. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för biologisk mångfald i EU:s jordbruksstöd – lämpliga i tid och rum?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Hårsmar; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; miljörätt; CAP; den gemensamma jordbrukspolitiken; biologisk mångfald; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis the main instruments for sustaining biodiversity in the legal acts of the EU’s Common Agricultural Policy (CAP) are studied. The aim is to study how these instruments relate to the basic prerequisites that are needed to protect biodiversity in the arable landscape. LÄS MER

 3. 3. ”Jag trivs bäst i öppna landskap” - En analys av undantaget för primära jordbruksföreningar och dess konkurrenseffekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Österberg; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; företagsekonomi; konkurrensrätt; rättsekonomi; rättsvetenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay explains and discusses the agricultural position in competition law as a legal exception. Under chapter 2, paragraph 4 of the competition act, cooperation between primary agricultural organizations is allowed as an exception to the anti-competitive regulation. LÄS MER

 4. 4. Från protektionism till frihandel : En historisk analys av den svenska livsmedelsproduktionen, jordbrukspolitiken och självförsörjningen från 1947 till år 2007: Ekonomiska motiv bakom förändringen av svenskt jordbruk och förvandlingen från självförsörjning till importberoende

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Viktor Andersson; [2017]
  Nyckelord :1947-2007; Livsmedelsproduktion; Självförsörjningsgrad; Beredskapsmålet; Producent och konsumentintressen;

  Sammanfattning : Jordbruksproduktionen och självförsörjningen har varit en viktig fråga ur beredskapssynpunkt i Sverige under större delen av 1900-talet. Beslut tagna under 1990-talet gick ut på att slopa subventioner och gå från protektionism till frihandel i jordbrukspolitiken. LÄS MER

 5. 5. Trade barriers on EU's agricultural market : are farmers producing maize and the cocoa- & coffee industry in EU protected by tariffs?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustaf Svenungsson; [2016]
  Nyckelord :agricultural trade; effective rate of protection; tariff escalation; common agricultural policy; EU s common market;

  Sammanfattning : The purpose and aim for this thesis is to determine if the European Union uses tariffs on cocoa, coffee and maize and the Common Agricultural Policy in such a way that it protects European farmers and workers on behalf of farmers and workers in less developed countries. The aim has been fulfilled both by a theoretical study and by calculations tariff escalation and the effective rate of protection on the three crops. LÄS MER