Sökning: "jorden runt på 80 dagar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jorden runt på 80 dagar.

  1. 1. Äventyrsgenrens funktioner från fiktionsprosa till interaktiv fiktion : En intermedial jämförelse mellan fyra verk

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

    Författare :Simon Olsson; [2016]
    Nyckelord :The Secret of Monkey Island; 80 Days; forking; ergodic; John G. Cawelti; Vladimir Propp; formula; dramatis personae; adventure; Swedish; Interactive Fiction; comparison; Svenska; Interaktiv fiktion; Vladimir Propp; John G. Cawelti; Formler; Karaktärsfunktioner; Äventyr; Spel; Skattkammarön; Jorden runt på åttio dagar; jämförelse; förgrening; ergodisk; The Secret of Monkey Island; 80 Days;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to apply the adventure formulas laid out by John G. Cawelti and the dramatis personae written by Vladimir Propp to the traditional adventure books Le Tour du monde en quatre-vingts jour (1874) and Treasure Island (1883) and the interactive fictions The Secret of Monkey Island (1990) and 80 Days (2014), both in the adventure genre. LÄS MER