Sökning: "jordfelsbrytare"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet jordfelsbrytare.

 1. 1. APPLIKATION AV CYKELLADDNING OMBORD PÅ JÄRNVÄGSFORDON : Konceptutveckling av elcykelladdning ombord på Öresundståget Contessa X31 i samarbete med Bombardier Transportation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Nydestedt; Amanda Sylvan; [2020]
  Nyckelord :elcykel; snabbladdning; utsläpp; elmatning; järnvägsfordon;

  Sammanfattning : There is a great need to reduce the use of fossil-fueled road transport. In order to encourage the use of public transport, opportunities for the application of electrical charging stations for e-bikes aboard railway vehicles were analyzed. LÄS MER

 2. 2. Undersökning om likströmmars påverkan på jordfelsbrytare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Alexander Axelsson; Viktor Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Jordfelsbrytare;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete skrivet av studenter på Högskolan i Halmstad som läser elektroingenjörsprogrammet med inriktning elkraftteknik. Examensarbetet beskriver en undersökning av jordfelsbrytare, med fokus på jordfelsbrytare av typ A och hur deras beteende ändras vid närvaro av likströmmar. LÄS MER

 3. 3. Combined RCD, power manager and phase-switcher for electric vehicles charging, controlled by an FPGA

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Daniel Hedberg; Erik Wetterin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the subsystems required to create a combined residual-current device, power manager and phase-switcher for electric vehicles charging, controlled by an FPGA. The purpose of this task is to create a prototype design for Chargestorm, a company that manufacture charging stations for electrical vehicles and provides a portal for payment. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av elektriska fördelningssystem i medicinska utrymmen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Anders Karlsson; [2015]
  Nyckelord :IT-system; TN-system; isolation monitoring system; earth fault; selectivity; medical areas; electrical power systems; IT-system; TN-system; isolationsövervakningssystem; jordfel; selektivitet; medicinska utrymmen; elektriska fördelningssystem;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts genom ÅF Industry i Trollhättan. Syftet med arbetet är att jämföra två elektriska fördelningssystem i medicinska utrymmen. I sjukhusmiljöer är tillgängligheten av elförsörjning av största vikt. Spänningsbortfall för livsuppehållande utrustning kan få förödande konsekvenser för berörd patient. LÄS MER

 5. 5. Säkrad strömförsörjning av järnvägens signalsystem : Brist i ledningsreläskydd orsakade totalhaveri i Arlandas signalsystem.

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Saif Saadaldin; Annita Bechakchyan; [2015]
  Nyckelord :Reläskydd; Jordfelsbrytare; Intermittenta jordfel; GELD;

  Sammanfattning : Den 5 mars 2015 inträffade ett elfel i högspänningssidan av hjälpkraften mellan Häggvik och Arlanda C. Ett isolationsfel uppstod på denna sträcka, exakt mellan Upplands Väsby och Skavstaby och pågick under 18 s utan att skyddsutrustningen kopplade bort den felaktiga delen.Konsekvenserna blev att 22 st. LÄS MER