Sökning: "jordhälsa"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet jordhälsa.

 1. 1. Kompost för biointensiv odling : en studie av tillgången på material för ett kompostkrävande odlingssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ebba Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :jordhälsa; bördighet; mullhalt; soil health; market gardening; grönkompost; vermiculture; svampkompost;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks hur mullhalten kan bibehållas eller höjas vid biointensiv odling (BO) i Sverige. BO är en odlingsmetod som går ut på att maximera avkastningen per ytenhet genom att bibehålla en hög mullhalt. LÄS MER

 2. 2. The influence of soil management on soil health : an on-farm study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Williams; [2018]
  Nyckelord :crop diversity; soil health assessment; indicator; soil quality; ecosystem services;

  Sammanfattning : The capacity of a soil to provide ecosystem services without negative impacts on the environment is defined as soil health. Healthy soils are a fundamental resource for agricultural production and our ability to feed a growing global population. We must therefore increase our understanding of how soil health is affected by soil management. LÄS MER