Sökning: "jordhus"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet jordhus.

  1. 1. Jordhuset

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

    Författare :Helena Nilsson; [2020]
    Nyckelord :Jordhuset; jordhus; stampad jord; arkitektur; earth house; rammed earth; architecture;

    Sammanfattning : Examensarbetet Jordhuset består av två delar där den första delen handlar om jordarkitektur och mina jordexperiment. Den andra delen är ett resultat av mina undersökningar och mitt gestaltande förslag till ett jordhus i det svenska klimatet. LÄS MER