Sökning: "jordtryck"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet jordtryck.

 1. 1. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 2. 2. VERTICAL ELLIPTICAL ACCESS-SHAFTS Geometrical optimisation through FE-modelling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Björn Elfving; Aron Sandström; [2020]
  Nyckelord :Access-shafts; FE-modelling; Plaxis; Robot; Elliptical; Circular; Optimisation; Geotechnical; Engineering; Retaining; Structures; Tunnel; Soil; Interaction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanisation is causing densification of cities and more and more facilities are being placed in the underground to utilise the urban space as efficiently as possible. Access to the underground is obtained by constructing vertical access shafts. LÄS MER

 3. 3. Linear and non-linear FE-analysis of cracking behavior of wing walls in integral bridges

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Andreas Ekman; Christoffer Sandin; [2018]
  Nyckelord :Non linear FE-modelling; Concrete Damage Plasticity; Wing wall; Crack propagation; Serviceability Limit State; Slab Frame Bridge; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wing walls on slab frame integral bridges has traditionally been designed for mainly earth pressure and its self-weight. It has also been designed separately from the rest of the bridge. Traditionally no 3D effects have been considered in the design of the wing walls. LÄS MER

 4. 4. Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Matilda Agorelius; Johanna Noberius; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 2018 a new guide for designing retaining structures was published, which describes different methods for designing sheet pile walls. This master thesis aims at comparing and analysing these methods to find out how results obtained using them differ from each other and how well they correspond to measured values. LÄS MER

 5. 5. Minimering av underhållskostnader för stödmurar : Jämförelse mellan olika stödkonstruktioner

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Edris Mohammadi; Shoaib Mohammad; [2015]
  Nyckelord :LCC; retaining walls; Maintenance friendly; gabions; concrete damage.; LCC; Stödmur; Underhållsvänlig; Gabioner; Betongskador;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur stödmurar av olika slag kan utföras på ett underhållsvänligare sätt. Med det menas att kostnaden för drift och underhåll ska hållas på en rimlig nivå med "normalt underhåll". Arbetet har genomförts på uppdrag av Nacka Kommun. LÄS MER