Sökning: "josef"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade ordet josef.

 1. 1. Vindkraftens utveckling i Sverige: Ett vinande koncept

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Josef Henschel; Clara Lundberg; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wind power is considered to be an important renewable energy source in the transition into a fossil free economy to mitigate climate change. Motivated by its commitments in the Paris Agreement, Sweden has national goals for an expansion of wind power by 100 TWh by the year 2040. LÄS MER

 2. 2. Drönares roll inom sjukvårdsdistribution

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Tegelskär; Josef Larsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Drönare; Sista-milen; Sjukvårdsdistribution; Vaccinering; Kylkedja;

  Sammanfattning : Drönare eller unmanned aerial vehicle (UAV) är en bransch som växer kraftigt och som börjar användas inom allt fler områden. Drönares förmåga att snabbt förflytta små mängder gods över kortare distanser med besvärlig terräng har gjort att fler länder och företag har blivit intresserade av att använda dessa som ett komplement till traditionella transporter av sjukvårdsmaterial och därmed överkomma sista-milen problematiken. LÄS MER

 3. 3. Bröstcancerpatienters upplevelser av biverkningar från cytostatikabehandling : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stina Larsson; Nima Ghorbani Josef Abadi; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; cytostatikabehandling; patient; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många och den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer. Det finns flera olika behandlingsalternativ för bröstcancer men det mest förekommande är en operation av brösten. Bröstcancerpatienterna får ofta tilläggsbehandlingar där en av de vanligaste är cytostatikabehandling. LÄS MER

 4. 4. Förebyggande arbete mot mobbning : En kvalitativ studie om erfarenheter från lärare på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Selver Cehic; Oianna Josef; [2021]
  Nyckelord :fritidshem; fritidslärare; grundlärare med inriktning mot fritidshem; mobbning; förebyggande arbete.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare på fritidshem tänker kring mobbning och på vilket sätt de arbetar för att förebygga mobbning i sin verksamhet. Detta är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har genomförts på två fritidshem och fyra fritidslärare har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Olika målgruppers mottaglighet och uppfattning av Motiverande samtal : En scoping review utifrån ett kulturrelativistiskt och universalistiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tim Furtenbach; Josef Andersson; [2021]
  Nyckelord :Motiverande samtal; MI; mottaglighet; uppfattning; universalism; kulturrelativism; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka olika målgruppers mottaglighet och uppfattning av Motiverande samtal (MI) utifrån ett universalistiskt och kulturrelativistiskt perspektiv. Bakgrunden är att MI är en frekvent använd samtalsmetod som används i det lösningsfokuserade sociala arbetet samt att en forskningslucka identifierats kring hur MI faktiskt tas emot och uppfattas av olika målgrupper. LÄS MER