Sökning: "jossingfjord"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet jossingfjord.

  1. 1. Dokumentation av en Tävlingsprocess - Jøssingfjords Stenbrottsmuseum

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

    Författare :James Rosen; [2011]
    Nyckelord :architecture; competition; jossingfjord; jøssingfjord; quarry; museum; process; arkitektur; tävling; jossingfjord; jøssingfjord; stenbrott; museum; process;

    Sammanfattning : Dokumentation av en Tävlingsprocess - Jøssingfjords Stenbrottsmuseum  Avsikten med detta examensarbete var att utföra en tidsbegränsad tävling och samtidigt dokumentera arbetsprocessen. När tävlingsförslaget var färdigställt analyserades processen och resultatet. En strategi för hur projektet skulle arbetas vidare formulerades sedan. LÄS MER