Sökning: "journal på nätet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden journal på nätet.

 1. 1. Nätjournalen : Läkares perspektiv på en journal i förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Ekstrand; [2016]
  Nyckelord :Nätjournalen; läkare; professionalism; patientinflytande;

  Sammanfattning : Att ge patienter möjlighet att ta del av sin journal på nätet är en växande trend i Sverige. Först ut att införa nätjournaler var Landstinget i Uppsala län, när de lanserade tjänsten "Mina journaler online"år 2012. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskornas uppfattning om införandet av Elektroniska journaltjänster och hur det påverkar deras relation med vårdtagare.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anastasia Hansman; Sara Englund; [2016]
  Nyckelord :e-journal services; working environment; nursing; patient participation; nurse; e-journaltjänster; arbetsmiljö; omvårdnad; vårdtagardelaktighet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Internet use increases markedly throughout the world and it will also be an increasing number of electronic services in healthcare. One of the services is the electronic medical record services (e-journal services) that are considered to increase patient participation and a better look of their own care. LÄS MER

 3. 3. Effekter för sjukvårdspersonal efter införandet av Min journal via nätet i Uppsala län : En interpretativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Aretakis; Isak Svedenman; [2016]
  Nyckelord :elektronisk patientjournal; e-hälsa; arbetsrutiner; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : I takt med att fler e-hälsotjänster växer fram har man genom att göra journaler på nätet tillgängliga för patienter velat öka patientdelaktigheten i vården. E-hälsotjänsten Min journal via nätetplaneras att införas med tillgång för alla patienter i Sverige och Uppsala län har varit pilotlän - här blev det tillgängligt i november 2012. LÄS MER

 4. 4. Patientens tillgång till journalen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maida Mrsic; [2015]
  Nyckelord :nätjournal; din journal på nätet; vårdpersonals syn på journaler online; e-tjänster;

  Sammanfattning : Den moderna informationsteknologin och ett alltmer multifunktionellt Internet bjuder på nya men framförallt lättare sätt att utföra sina vardagsangelägenheter. Många myndigheter följer med i ”informations- och kommunikationsrevolutionen” och erbjuder sina användare e-tjänster. Så även hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Patientens rätt att ta del av sin journal. En integritets- och patientsäkerhetsanalys av vårdgivarens möjlighet att medge direktåtkomst via nätet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Wistrand; [2015]
  Nyckelord :integritetsskydd; journalen via nätet; rättsvetenskap; hälso- och sjukvårdsrätt; eHälsa; offentlig rätt; patientsäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary This essay examines the rule in the Swedish Patient Data Act (Patientdatalagen), which says that it is possible to give the patient access to his/her medical record via the Internet. The aim with the essay is to examine whether the computerization of health care in Sweden has had any impact on the patient’s right to information about his/her medical status. LÄS MER