Sökning: "journal"

Visar resultat 1 - 5 av 668 uppsatser innehållade ordet journal.

 1. 1. JOURNAL REPUTATION AND JOURNAL ARTICLE QUALITY FROM THE PERSPECTIVE OF EDUCATIONAL RESEARCHERS AT A SWEDISH UNIVERSITY

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Astrid Karina Wingard; [2022-01-27]
  Nyckelord :Publication Outlets; Journal Article Quality; Research Quality; Educational Research;

  Sammanfattning : Aim: Starting from some follow-up research questions such as for instance how authors determine the scholarly ‘quality’ of their own and others’ outputs, and whether they include bibliometric indicators in that assessment, this qualitative study is aimed at a modest ambition: to seek the reasons behind educational researchers’ decision to publish their texts in certain journals, and how they, as educational researchers, judge the quality of a journal article. Theory: Since research work and knowledge acquisition are not purely carried out individually, Social Epistemology theory developed by Alvin Goldman is used as a framework of this study to examine educational researchers’ knowledge about the quality of research. LÄS MER

 2. 2. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 3. 3. Skillnaden mellan psykoterapi och familjerådgivning : En kvalitativ intervjustudie av hur legitimerade psykoterapeuter beskriver skillnaden på psykoterapi och familjerådgivning som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Pia Ringeborn; [2022]
  Nyckelord :Psychotherapy; family counseling; client record obligation; Psykoterapi; familjerådgivning; dokumentationsskyldighet;

  Sammanfattning : Professionella inom familjerådgivningen och legitimerade psykoterapeuter lyderunder olika lagstiftningar vad avser journalföring. När legitimerade psykoterapeuter ärverksamma inom kommunal familjerådgivning behöver de hålla isär när de utför psykoterapioch inte. LÄS MER

 4. 4. Convection in a spherical shell under rapid rotation: numerical simulations

  Master-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Camille Rambert; [2022]
  Nyckelord :convection; rapid rotation; spectral methods; spherical geometry;

  Sammanfattning : A numerical method for solving the buoyancy-driven magneto-convection equations in a rapidly rotating spherical shell is presented. The method is implemented through a FORTRAN 90 program, based on a FORTRAN 66 code written by Hollerbach [International Journal for Numerical Methods in Fluids, 32 (2000)] and partially translated in FORTRAN 90 by Riquier. LÄS MER

 5. 5. Nationality-Based Representation of Migrants in the Italian Media : The Case of Rainews

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Alessandro Bosco; [2022]
  Nyckelord :Migrants representation; Italian media;

  Sammanfattning : This degree project aims to examine how the representation of migrants in Italian media differs according to their nationality. The new migration from Ukraine raised the problem of their different representations; a difference that existed before but now the media classification of migrants in first- and second-class is more evident and frequent. LÄS MER