Sökning: "journaling"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet journaling.

 1. 1. Talkus AI-relius : An Interactive Journaling Artifact That Supports Reflection Through Conversation

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Max Angenius; [2022]
  Nyckelord :journaling; reflection; interaction design; human-AI interaction; conversational design;

  Sammanfattning : This project investigates the intersection between reflection through journaling and Artificial Intelligence (AI), more specifically Conversational Agents (CA) in interaction design. Journaling together with a CA is a relatively unexplored area in HCI and Interaction Design, especially when studying the experiential aspect. LÄS MER

 2. 2. Avdramatisera för att komponera : En självstudie i hur musikskapande kompositionsprocesser inom givna ramar påverkar lust till att skapa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Eskil Hansson; [2021]
  Nyckelord :Taking out the stress; musical composing; observational study; analytical psychology; journal; avdramatiserande; musikaliskt komponerande; observationsstudie; analytisk psykologi; loggbok;

  Sammanfattning : Under projektets gång har fem kompositioner skapats utifrån förbestämt utvalda avgränsningar. Resultatet analyserades utifrån ett teoretiskt ramverk utifrån Carl Jungs arbete inom den analytiska psykologin. LÄS MER

 3. 3. Including You -Strategies for Including Students with Dyslexia in Regular English Classroom Practice

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Hallman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate what strategies teachers of English as a foreign language (EFL) apply in their teaching in order to include students with dyslexia in the regular classroom practice, with regard for the effects that the learning disorder has on English acquisition and the possibility to successfully learn the language. The purpose is to research how the participating teachers view inclusion, what strategies they apply in their own teaching to provide it, and how familiar they are with theoretical approaches regarding inclusion for students with dyslexia, in order to provide better insight into which strategies that are used and teachers’ preparedness to accommodate to the educational needs of today’s diverse student body. LÄS MER

 4. 4. Art journal som verktyg i bildämnet : "Du behöver inte bli förstådd... det räcker att du säger det du vill få sagt..."

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Christin Holton; [2021]
  Nyckelord :art journal; creativity; artistic process; learning process; didactic design; art journal; kreativitet; konstnärlig process; lärandeprocess; didaktisk design;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag undersökt hur konceptet art journal och art journaling på ett metodiskt och strukturerat sätt skulle kunna användas som redskap och verktyg i bildundervisning för att främja uppstarten av en konstnärlig och kreativ process. Studien har också haft som syfte att undersöka hur en kreativ lärandeprocess kan se ut. LÄS MER

 5. 5. “Gå med mig”: Patienters erfarenheter av svensk konventionell vårds bemötanden gällande PCOS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Bjurman; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is the most common hormonal condition affecting around 1 in 10 women. Mostly quantitative research has been made on PCOS and patients’ experiences with health care encounters and qualitative studies are deemed vital to portray more nuanced overviews of experiences from patient perspectives. LÄS MER