Sökning: "journalism students"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden journalism students.

 1. 1. Granskande hantverkare och neutrala spårhundar? - En studie av svenska journaliststudenters yrkesideal och förebilder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ingrid Kullberg Wulf; Ingrid Ramberg; [2022-02-24]
  Nyckelord :Journalistik; journaliststudenter; ideal; förebilder; socialiseringsprocess; Journalism; journalism students; ideals; role models; socialization process;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine journalism students' views on journalistic ideals and if they have any role models. By seeing how students value different journalistic ideals, this thesis aims to examine if the students are a part of a socialization process, how they socialize into the field of journalism. LÄS MER

 2. 2. I de lärdas rum : En kvalitativ textanalys av hur kulturaktörer representeras i Dagens Nyheter Kultur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Bergman Magnus; Antman Debels Måns; [2022]
  Nyckelord :Bourdieu; Habitus; Semiotik; Myter; Binära motsatsförhållanden; Klass;

  Sammanfattning : In 2020, The Swedish government agency SCB presented a report that examined the educational and social background of admitted students at university level arts- and culture programmes in Sweden. Results showed that 79 percent of those admitted during the period 2015-2019 had parents with post-secondary backgrounds. LÄS MER

 3. 3. En verklighetsberättelse : en kvantitativ innehållsanalys av representationen mellan kvinnor och män i journaliststudenters examinerande reportage

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Nellie Skute; [2022]
  Nyckelord :Journalism Studies; Lund University; Gender representation; Social Sciences;

  Sammanfattning : A multitude of academic studies show that women have been, and still are underrepresented in journalistic products. A global study from 2020 covering the news content in 116 countries showed that women constituted only 25 percent of persons occurring in the content. The number for Sweden was 38 percent. Other studies show similar results. LÄS MER

 4. 4. EMOJIER I EN NYHETSKONTEXT PÅ SOCIALA MEDIER : Läsarens uppfattning av P3 Nyheters trovärdighet, objektivitet och professionalitet.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Alvarsson; Gunnar Orvegård; [2021]
  Nyckelord :Mediaexponering; gestaltning; journalism; emojier; sociala medier;

  Sammanfattning : The usage of emojis in marketing strategies and as a digital and social shortcut for emotional response has risen significantly since their creation and subsequent launch in the late nineties. With over three thousand emojis available as of 2019 and, according to Facebook, over five billion sent each day on their instant messaging service, the breadth of their influence and societal importance is unquestionable. LÄS MER

 5. 5. The Guide: A Journey Through Holistic Healing

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Stefan Johanson; [2021]
  Nyckelord :Holistic Medicine; Pharmaceutical Industry; War on Drugs; Hallucinogens; Narcotics; Healthcare System;

  Sammanfattning : The Graphic Journalism genre is emerging with influences from war reportage with authors like Joe Sacco. I would like to address and report the “War on Drugs” from small first hand experiences, personal connections, and a genuine deep desire to see the healthcare and justice system change. LÄS MER